25.04.2017г. по установленному графику кафедры  открытых занятий  ст. преподаватель кафедры Капарова Г.Т. провела  открытое занятие  в группах  «Бух-16» и «Фк-16» в 40 аудитории, в 12.40 прошло открытое занятие по дисциплине «Экономическая безопасность» на тему «Роль и место экономической безопасности в безопасности государства»,  с участием гостевых лекторов: Алимова А.Р. – гл. специалист сектора экономики, инвестиций и […]

Read More


Экономика жана ишкердик университетинде 2017-жылдын 20-апрелинде “Достук” аллеясын көрктөндүрүү максатында окуу жайдын ректору, э.и.д., профессор А.А. Мамасыдыков менен профессор-окутуучулар курамы роза жана башка гүлдөрдү отургузушту. Мындан бир күн мурун аталган аллеяда эс алуу орундуктары орнотулган. Эртең аллеяга жанаша спорттук тренажёрлор да орнотулат. Окуу жайда билим алган жаштар бул аллеяда баарлашып, эс алуу убактысын пайдалуу өткөрүүгө […]

Read More


Кафедрой 14 апреля  2017 года  был организован учебный семинар на тему «Роль менеджмента и менеджера в современных условиях» и серия мастер-классов по менеджменту для студентов и желающих преподавателей. Главный консультант  Бекматов Рысбек председатель  совета управления  бизнес ассоциации «Жалал-Абад ЖИА».

Read More


2017-жылдын 15-апрелинде Жалал-Абад шаарындагы Экономика жана ишкердик университетинде Кыргыз Республикасынын түштүгүндөгү жогорку окуу жайлардын студенттеринин арасындагы VI чөлкөмдүк предметтик олимпиада өткөрүлдү. Аталган олимпиадага 8 жогорку окуу жайдын студенттери катышуу үчүн катталышы: Ош мамлекеттик университети, Ош технологиялык университети, Ош социалдык университети, Баткен мамлекеттик университети, Ош мамлекеттик педагогикалык институту, Ош юридикалык институту, Жалал-Абад мамлекеттик университети, Экономика жана […]

Read More