К.Ш. ТОКТОМАМАТОВ АТЫНДАГЫ ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТТЕ “АЧЫК ЭШИКТЕР КҮНҮ” АКЦИЯСЫ ӨТКӨРҮЛДҮ!  2018-жылдын 26-апрелинде К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте (ЭАУ) “Ачык эшиктер күнү акциясы” өткөрүлдү. Ачык эшиктер күнү талапкерлер, алардын ата-энелери, мектеп мугалимдери окуу жай менен кеңири таанышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Аталган акция жыл сайын мектеп бүтүрүүчүлөрүнө кесиптик багыт берүү иштеринин алкагында жүргүзүлөт. Бул күнү […]

Read More