28 декабря сего года в Центре научных исследований, разработок и инноваций Международного университета им. К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад), на диссертационном совете Д. 08.20.606 при МНУ и ОшГУ состоялась защита диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» Ч.К. Кадырбековой и А.М. Жороевой. Тема диссертации преподавателя […]

Read More


«КАНТОРО ШАРИПОВИЧ ТОКТОМАМАТОВ — УЛУУ ПЕДАГОГ, ОКУМУШТУУ ЖАНА ИНСАН»аталышындагы  илимий-тажрыйбалык конференция Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн кызматкери, экономика илимдеринин доктору, профессор Кантөрө Шарипович Токтомамтовдун 73 жылдык өмүр-таржымалына, 50 жылдык уюштуруучулук-педагогикалык, илимий жана коомдук ишмердигине арналат. ИЛИМИЙ-ТАЖРЫЙБАЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯНЫН НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ: –– Кыргызстанда  экономика илиминин өнүгүшү  жана инсан таануунун актуалдуу маселелери; –– К.Ш.Токтомаматовдун: көз караштары жана жаңычылдыктары; –– […]

Read More


“Пандемия учурунда түрк тилдүү өлкөлөрдүн жана элдердин кызматташтык мамилелери” аталышындагы XVIII Түрк дүйнөсүнүн эл аралык илимий-практикалык онлайн конференциясы жөнүндө Үстүбүздөгү жылдын 12-14-декабрында Түркия Республикасынын Сакария университетинде “Пандемия учурунда түрк тилдүү өлкөлөрдүн жана элдердин кызматташтык мамилелери” темасындагы XVIII Түрк дүйнөсүнүн эл аралык илимий-практикалык онлайн конференциясы өткөрүлдү. Аталган конференцияга тогуз өлкөдөн үч жүздөн ашык окумуштуулар жана адистер […]

Read More


Урматтуу мекендештер!          Саналуу убакытта жаңы 2021-жыл босогобузду аттайт. Бардыгыңыздарды жаңы 2021-жыл менен чын жүрөктөн куттуктайм! Эски жылды узатып жатып, өтүп бара жаткан жылга саресеп салсак, 2020-жыл абдан татаал жылдардан болду: дүйнө жүзү боюнча жайылган таажы илдети, ага байланышкан экономикалык каатчылык, бир катар саясий өзгөрүүлөр, өлкөбүздөгү демократиялык багытта жаңылануулар. Ушул шарттарда элибиз кыйынчылыктарга бекем туруштук […]

Read More


2020-жылдын 2-декабрында  К.Ш.Токтомаматов атындагы эл аралык университетинде өткөрүлүүч “Диний экстремизмдин жана терроризмдин өлкөдөгү  тынчтыкка, коомдогу биримдикке жана жарандарыбыздын жеке коопсуздугуна тийгизүүчү зыяны” деген темада  студенттерге Zoom программасы аркылуу онлайн тартибинде семинар үгүт-насаат лекция, видео —  фото материалдар презентациясы уюштурулат. (2 саат) Семинардын негизги багыттары: Кыргыз -Түрк  Манас университетинин теология факультетинин   ислам таануу бөлүмүнүн окутуучусу Уланбек […]

Read More