МНУ ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА МИССУРИ США 

22 июля сего года Международный университет имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) посетила делегация из профессорско-преподавательского состава и выпускников Университета Миссури г. Колумбия штата Миссури США. Делегация возглавляла проректор по международым связям названного университета, доктор философии, доцент Мэри Стегмайер. В ходе этого визита аменриканские коллеги ознакомились с деятельностью МНУ, а также провели гостевую лекцию “Реалии, перспективы сотрудничества США и Кыргызстана”, подписали совместное соглашение о сотрудничестве Университета Миссури и МНУ в сфере высшего образования. Названная встреча американских и кыргызстанских коллег прошла очень интересно и плодотворно.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ 


ЭАУга АКШнын МИССУРИ УНИВЕРСИТЕТИНИН ДЕЛЕГАЦИЯСЫ КЕЛИП КЕТТИ 

Үстүбүздөгү жылдын 22-июлунда К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетке (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) Америка Кошмо Штаттарынын Миссури штатынын Колумбия шаарындагы Миссури университетинин эл аралык мамилелер боюнча проректору, философия доктору, доцент Мэри Стегмайер баштаган профессор-окутуучулар курамынын жана бүтүрүүчүлөрүнүн делегациясы келип кетти. Миссури университетинин делегациясы университеттин ишмердиги менен кеңири таанышып, “АКШ менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтыктын абалы жана келечеги” темасында конок лекция өткөрүшүп, ЭАУ менен Миссури университетинин жогорку кесиптик билим берүү жаатында кызматташуусу жөнүндө макулдашууга кол коюшту. Жалпысынан кыргызстандык жана америкалык кесиптештердин жолугушуусу кызыктуу, жемиштүү болду деп айтсак болот.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Read More


О НОВЫХ УСПЕХАХ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА МНУ!

15 июня 2021 года в зале заседаний Ученого совета Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) ректор, д.э.н., профессор, академик РАМ Сатыбалды Ашымович Омурзаков торжественно вручил диплом академика Региональной Академии Менеджмента кандидату исторических наук, профессору МНУ Женишбеку Аматисаковчу Дуйшееву, диплом член-корреспондента этой же академии кандидату филологических наук, профессору МНУ Анвару Сатышевичу Жолдошбаеву и диплом кандидата экономических наук Чолпон Кадырбековне Кадырбековой. Поздравляем названных коллег с новыми учеными званиями и степенями, желаем новых успехов в научно-педагогической деятельности! Желам таких и более высоких успехов всему профессорско-преподавательскому МНУ!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


ЭАУнун ПРОФЕССОР-ОКУТУУЧУЛАР КУРАМЫНЫН ЖАҢЫ ИЙГИЛИКТЕРИ ЖӨНҮНДӨ!

         2021-жылдын 15-июнунда К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) Окумуштуудар кеңешинин залында ректор, э.и.д., профессор, РМА академиги Сатыбалды Ашымович Өмүрзаков салтанаттуу түрдө тарых илимдеринин кандидаты, ЭАУ профессору Жеңишбек Аматисакович Дүйшеевге Аймактык Менеджмент Академиясынын академиги дипломун, филология илимдеринин кандидаты, ЭАУ профессору Анвар Сатышевич Жолдошбаевге ошол эле академиянын мүчө-корреспонденти дипломун жана Чолпон Кадырбековна Кадырбековага экономика илимдеринин кандидаты дипломун тапшырды. Аты аталган кесиптештерибизди жаңы наам-даражалары менен чын жүрөктөн куттуктайбызжана илимий-педагогикалык ишмердигинде албан-албан ийгиликтерди каалайбыз! ЭАУнун бардык агай-эжекелерине ушундай жана мындан жогору ийгиликтерди каалайбыз!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Read More


ЭАУнун БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРҮНҮН ЖЫЙЫНТЫКТОЧУ МАМЛЕКЕТТИК АТТЕСТАЦИЯСЫ ЖӨНҮНДӨ

К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) офлайн тартибинде “Экономика” (адистешүүлөрү: “Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит”, “Экономика жана ишканаларды башкаруу, “Юриспруденция”, “Менеджмент”, “Эл аралык мамилелер”, “Педагогика”, “Интернет технологиялар жана башкаруу”, “Филологиялык билим берүү” жана “Дене тарбия” багыттары боюнча бакалавр, магистр академиялык даражаларын ыйгаруу үчүн бүтүрүүчүлөрдүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялары башталды. Бүтүрүүчүлөрдүң жыйынтыктоочу сынактарынын офлайн тартибинде өтүүсүнө Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин уруксаты, университеттин өзүнүн тандоосу негиз болуп берди. Бардык сынактар тийиштүү жоболордун негизинде жана санитардык талаптардын сакталуусу менен өтүүдө. ЭАУнун бүтүрүүчүлөрүнө жыйынтыктоочу мамлекеттик сынактарды ийгиликтүү тапшырышын жана эртеңки кесиптик келечегинин жаркын болушун каалайбыз!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы


ОБ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ МНУ

В Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) в режиме офлайн проводятся итоговые государственные аттестации выпускников дневного обучения для присвоения академической степени бакалавра и магистра по направлениям «Экономика» (профили: “Бухгалтерский учет, анализ и аудит”, “Финансы и кредит”, “Экономика и управление на предприятии”), «Юриспруденция», «Менеджмент», «Международные отношения», «Педагогика», «Интернет технологии и управление», «Филологическое образование» и «Физическая культура». Выпускные экзамены в режиме офлайн проводятся в соответствии с разрешением Министерства образования и науки Кыргызской Республики, а также по усмотрению вуза, с соблюдением соответствующих предписаний и санитарных норм. Желаем выпускникам МНУ успешной сдачи выпускных экзаменов, а также успехов в будущей профессиональной деятельности!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

Read More


О НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ВЫПУСКНИКОВ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА МНУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» И «ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО»

В Гуманитарно-экономическом колледже Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) началась итоговая государственная аттестация выпускников по специальностям «Переводческое дело» и «Иностранный язык» (английский язык). Хотим при этом отметить, что по специальности «Переводческое дело» этот выпуск первый. Первый набор на базе знаний 9 классов по этой специальности состоялся в 2018 году. Первый выпуск по специальности «Иностранный язык» состоялся в прошлом году. Выпускники по этим специальностям с этого года получили возможность продолжить свое образование по программам высшего образования (бакалавр) в самом МНУ по направлению «Филологическое образование», по профилю «Иностранный язык и литература». Учитывая их предыдущую подготовку выпускники данных специальностей продолжат обучение по программам высшего образования со второго курса дневного обучения и без сертификатов общереспубликанского тестирования. Такую же возможность имеют выпускники других колледжей, они будут пользоваться такими же правами, как и выпускники Гуманитарно-экономического колледжа МНУ. Добро пожаловать в МНУ!

Кафедра иностранных языков, теории и практики перевода МНУ


ЭАУнун ГУМАНИТАРДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК КОЛЛЕДЖИНИН “ЧЕТ ТИЛИ” ЖАНА “КОТОРМОЧУЛУК ИШИ” АДИСТИКТЕРИ БОЮНЧА БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРДҮН ЖАҢЫ МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ ЖӨНҮНДӨ

К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) Гуманитардык-экономикалык колледжинде “Чет тили” (англис тили) жана “Котормочулук иши” адистиктери боюнча жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация башталды. Эскертип кетсек, бул жылы “Котормочулук иши” адистиги боюнча алгачкы бүтүрүүчүлөр чыгарылууда. Бул адистик боюнча кабыл алуу ЭАУда алгач 2018-жылы 9 класс билими негизинде жүргүзүлгөн. “Чет тили” адистиги боюнча биринчи бүтүрүүчүлөр өткөн жылы аякташкан. Ушул окуу жылынан аталган адистиктер боюнча ЭАУнун Гуманитардык-экономикалык колледжинин бүтүрүүчүлөрү билимин жогорку кесиптик программалар боюнча (бакалавр) университеттин өзүндө улантуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. ЭАУ ушул жылдан “Филологиялык билим берүү” багыты, “Чет тили жана адабияты” профили боюнча талапкерлерди кабыл алууну баштайт. ЭАУнун Гуманитардык-экономикалык колледжинин “Чет тили” жана “Котормочулук иши” адистиктери боюнча бүтүрүүчүлөрү билимин күндүзгү бөлүмдө экинчи курстан улантышат, жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификаты милдеттүү эмес. Башка колледждердин бүтүрүүчулөрү да ушул эле шарт менен кабыл алынышат. ЭАУга кош келиңиздер!

ЭАУнун Чет тилдер, котормо теориясы жана тажрыйбасы кафедрасы

Read More


О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА МНУ

В Международном медицинском колледже Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) началась государственная итоговая аттестация выпускных курсов по специальностям «Сестринское дело», «Акушерское дело» и «Фармация». Уже на первых экзаменах члены государственной аттестационной комиссии отметили высокий уровень знаний студентов Международного медицинского колледжа МНУ. Этому способствуют качественный состав профессорско-преподавательского состава, новая материальная техническая база, качество учебного процесса. Международный медицинский колледж МНУ был образован в 2016 году. Первый набор абитуриентов начался в 2017 году. В 2020 году состоялся первый выпуск специалистов со средним профессиональным медицинским образованием. Это второй выпуск, в этом году названный колледж заканчивают 136 выпускников. Желаем им успешной сдачи итоговых экзаменов и успехов в будущей профессиональной деятельности! Второй выпуск по специальности «Лечебное дело» согласно срокам обучения состоится зимой.

Центр Карьеры и трудоустройства выпускников МНУ


ЭАУнун ЭЛ АРАЛЫК МЕДИЦИНАЛЫК КОЛЛЕДЖИНДЕГИ ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ МАМЛЕКЕТТИК СЫНАКТАР ЖӨНҮНДӨ

 К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) Эл аралык медициналык колледжинде “Медициналык айым иши”, “Акушердик иш” жана “Фармация” адистиктери боюнча бүтүрүүчү курстар үчүн жыйынтыктоочу мамлекеттик сынактар башталды. Биринчи сынактарда эле мамлекеттик сынак комиссиясынын мүчөлөрү аталган колледждин бүтүрүүчүлөрүнүн билиминин жогорку деңгээлин белгилеп кетишти. Ага бул колледждин профессор-окутуучулар курамынын жана окуу жараянынын жогорку сапаты, жаңы материалдык-техникалык база негиз болууда. ЭАУнун эл аралык медициналык колледжи 2016-жылы түзүлүп, алгачкы талапкерлерди кабыл алуу 2017-жылы башталган. Биринчи орто кесиптик медициналык билими бар бүтүрүүчүлөрү 2020-жылы аякташкан. Бул жылкылары бүтүрүүчүлөрдүн экинчи мууну. Учурда аталган колледжди 136 студент аяктоодо. Бардыгына жыйынтыктоочу сынактарды ийгиликтүү тапшыруусун жана эртеңки кесиптик ишмердикте албан-албан ийгиликтерди каалайбыз! “Дарылоо иши” адистиги боюнча экинчи бүтүрүү сынактары окуу мөөнөтүнө ылайык кыш мезгилинде өткөрүлөт.

ЭАУнун Карьера жана бүтүрүүчүлөрдү ишке жайгаштыруу борбору

Read More


МНУ ПРИНЯЛ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ Г. ЖАЛАЛ-АБАД

28 мая 2021 года в центре города состоялась ярмарка вакансий, проведенной мэрией города Жалал-Абад и Жалал-Абадским городским управлением труда и социального развития, а также Центром поддержки гражданского общества. В названной ярмарке вакансий приняли участие ряд высших и средних учебных заведений, предприятий и учреждений, в том числе и Международный университет им. К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад). Центр карьеры и трудоустройства выпускников МНУ получил от мэрии г. Жалал-Абад и городского Кенеша благодарственное письмо на имя вуза за активное участие в этом мероприятии.

Центр карьеры и трудоустройства выпускников МНУ


ЭАУ ЖАЛАЛ-АБАД ШААРЫНЫН БОШ ЖУМУШ ОРУНДАРЫНЫН ЖАРМАНКЕСИНЕ АКТИВДҮҮ КАТЫШТЫ

2021-жылдын 28-майында Жалал-Абад шаарынын борборунда бош жумуш орундарынын жарманкеси өткөрүлдү. Жарманкени Жалал-Абад шаарынын мэриясы, Жалал-Абад шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгы, о.э. Жарандык коомду колдоо борбору өткөрүштү. Аталган жарманкеге шаарыбыздын бир катар жогорку жана орто кесиптик окуу жайлары, ишкана жана мекемелери катышышты. Алардын ичинде К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университет (ЭАУ, Жалал-Абад ш.). Жалал-Абад шаарынын мэриясы жана шаардык Кеңеши ЭАУнун Карьера жана бүтүрүүчүлөрдү иш менен камсыздандыруу борборун окуу жайдын наамына болгон ыраазчылык каты менен сыйлашты.

ЭАУнун Карьера жана бүтүрүүчүлөрдү иш менен камсыздандыруу борбору

Read More


ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК В ЛИЦЕЕ МНУ

25 мая сего года на детской площадке у Международного Кыргызско-Турецкого лицея Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) состоялся традиционный школьный праздник «Последний звонок», которым отметили конец учебного года. Ученики 1-5 классов лицея выступили с концертными номерами: декламировали стихи, пели песни, исполнили танцевальные номера. Праздничное мероприятие лицея прошла в лучших традициях МНУ: учителя, школьники и родители были очень довольны! Мероприятие закончилось веселой фотосессией.

Дирекция МКТЛ


ЭАУ ЛИЦЕЙИНИН АКЫРКЫ КОҢГУРООСУ

Үстүбүздөгү жылдын 25-майында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) балдар аянтчасында университеттин Эл аралык Кыргыз-Түрк лицейинин мектептер үчүн салтуу болгон “Акыркы коңгуроо” майрамы өткөрүлүп, окуу жылы соңуна чыкты. Майрамда лицейдин 1-5-класстарынын окуучулары концерт тартуулашты: ыр айтышты, ырдашты, бийлерди аткарышты. Жалпысынан майрамдык иш-чара ЭАУнун эң мыкты салттарында өткөрүлдү: мугалимдер, окуучулар жана ата-энелер абдан ыраазы болушту! Майрам шаңдуу фотосессия менен аяктады.

ЭАКТЛ дирекциясы

Read More


В МНУ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА НАУКИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ!

14 мая 2021 года в Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) состоялось открытие еще одного центра – Центра науки, международных отношений и инновационно-образовательных технологий. Открытие данного центра подняло еще на один уровень деятельность вуза по продвижению науки, инновационных технологий, по продвижению связей сотрудничества с зарубежными партнерами. При открытии названного центра ректор МНУ, д.э.н., профессор, академик РАМ С.А. Омурзаков пожелал успехов в работе центра, выразил большие надежды с его работой. Проректор по науке, международным связям и инновационно-образовательным технологиям, к.п.н., профессор, член-корреспондент РАМ Т.Т. Омошев выразил благодарность и признательность ректорату, финансово-хозяйственным службам и инженерам Центра информационных технологий за содействие в открытии и организации работы центра. Сразу же после открытия здесь же состоялось заседание кафедры экономики и экономических исследований по обсуждению кандидатской диссертации Г.П. Сартбаевой на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – “Экономика и управление народным хозяйством” на тему “Экономическая реформа и обеспечение эффективности аграрного сектора в современных условиях”.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

___________________________________________________

ЭАУда ИЛИМ, ЭЛ АРАЛЫК БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ИННОВАЦИЯЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ БОРБОРУ АЧЫЛДЫ!

            2021-жылдын 14-майында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) дагы бир иштиктүү борбор ачылды, ал Илим, эл аралык байланыштар жана инновациялык билим берүү технологиялары борбору. Бул борбордун ачылышы менен ЭАУда илим, инновация жана тышкы шериктештер менен байланыштар боюнча иш-аракеттер дагы бир деңгээлге жогорулайт десек болот. Борбордун ачылышында ЭАУ ректору, э.и.д., профессор, РМА академиги С.А. Өмүрзаков окуу жайдын бир катар иштери ушул борбордун ачылышы менен илгерилешин, борбордон көп нерселерди үмүттөнөрүн айтып кетти. ЭАУнун илим, эл аралык байланыштар жана инновациялык билим берүү технологиялары боюнча проректору, п.и.к., профессор, РМА мүчө-корреспонденти Т.Т. Омошев аталган борбордун ачылышына шарт түзүп берген ректоратка, каржы-чарба кызматтарына жана Маалыматтык технологиялар борборунун инженерлерине өз ыраазычылыгын билдирди. Борбордун ачылышы аземинен кийин дароо эле ушул эле жайда экономика жана экономикалык изилдөөлөр кафедрасынын отуруму өткөрүлдү. Отурумда Г.П. Сартбаеванын 08.00.05 – “Экономика жана эл чарбасын башкаруу” адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн “Экономикалык реформалар жана азыркы шарттарда агрардык сектордун натыйжалуулугун камсыздоо” темасындагы кандидаттык диссертациясы талкууланды.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Read More


В МНУ ПРОВЕЛИ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 9 МАЯ — ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!

6 мая 2021 года в большом актовом зале Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) состоялся праздничный концерт в честь 9 мая – Дня Победы в Великой Отечественной войне. Концерт был организован кафедрой философии и естественнонаучных дисциплин, Культурно-эстетическим центром МНУ. В программе концерта вместе с песнями военных лет были реконструкции исторических событий, участники концерта были одеты в форму военных лет. Все концертные номера исполняли преподаватели и студенты МНУ. Концерт был очень тепло воспринят профессорско-преподавательским составом и студентами МНУ. Мероприятие было масштабным и зрелищным, с реконструкцией исторических событий, заметно отличалось качеством высокой подготовки. Ректорат и профессорско-преподавательский МНУ состав выразили благодарность организаторам и участникам концерта: дирекции Института непрерывного и открытого образования, кафедре философии и естественнонаучных дисциплин, Культурно-эстетическому центру МНУ. Особая благодарность директору Института непрерывного открытого образования, к.и.н., проф. Ж.А. Дуйшееву, заведующей кафедрой философии и естественнонаучных дисциплин к.и.н., доц. Н.С. Мырзабаевой, директору Культурно-эстетического центра М.А. Гайымову, а также нашей студентке певице Шахре Темиркуловой! С Днем Победы дорогие соотечественники!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


ЭАУда 9-МАЙ – УЛУУ АТА МЕКЕНДИК СОГУШТА ЖЕҢИШ КҮНҮНӨ АРНАЛГАН МАЙРАМДЫК КОНЦЕРТ ӨТКӨРҮЛДҮ!

2021-жылдын 6-майында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) чоң жыйындар залында 9-май – Улуу Ата Мекендик согушта жеңиш күнүнө арналган майрамдык концерт өткөрүлдү. Концертти ЭАУнун философия жана табигый илимдер кафедрасы менен Маданий-эстетикалык борбору уюштурушту. Аталган концерттин программасында согуш мезгилиндеги ырлар, тарыхый окуяларды сахналаштыруулар болуп, аткаруучулар согуш мезгилиндеги аскердик кийимчен чыгышты. Бардык концерттик номерлер ЭАУнун профессор-окутуучулар курамы жана студенттери тарабынан аткарылды. ЭАУнун ректораты жана агай-эжекелери, студенттери концертти абдан жылуу кабыл алышып, концерттин мазмундуулугуна, тарыхый окуялардын чыгармачылык менен чагылдырылышына, деги эле даярдык деңгээлине жогорку баа беришти. Концерттин соңунда ЭАУ ректораты жана агай-эжекелери майрамдык иш-чаранын уюштуруучуларына жана катышуучуларына терең ыраазычылык билдиришти, өзгөчө ыраазычылыктар ЭАУнун Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институтунун директору, т.и.к., проф. Ж.А. Дүйшеевге, философия жана табигый илимдер кафедрасынын башчысы, т.и.к., доц. Н.С. Мырзабаевага, Маданий-эстетикалык борбордун директору М.А.Гайымовго жана ырчы студентибиз Шахра Темиркуловага. Жеңиш майрамыңыздар менен, урматуу мекендештер!

ЭАУнун кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Read More


О НАУЧНЫХ УСПЕХАХ ЮРИСТОВ МНУ

30 апреля 2021 года в Национальной Академии наук Кыргызской Республики на диссертационном совете Д. 23.20.613 по защите докторских и кандидатских диссертаций по политическим и социологическим наукам состоялась защита кандидатской диссертации по специальности 23.00.02 – «Политические институты, процессы и технологии» Токтоболотовой Салимы Абдылдаевны – старшего преподавателя кафедры гражданского права и процесса Международного университета им. К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад). Тема диссертации: «Роль неправительственных организаций в процессе развития избирательной системы Кыргызской Республики». В названной диссертации были рассмотрены актуальные вопросы роли НПО в избирательной системе страны, даны соответствующие рекомендации по улучшению избирательной системы, по сотрудничеству с НПО в этой сфере. Защита прошла успешно. Ректорат и профессорско-преподавательский состав МНУ поздравляют и желают Салиме Абдылдаевне дальнейших успехов в научно-образовательной, правовой деятельности!

Центр научных исследований,разработок и инноваций МНУ


ЭАУнун ЮРИСТТЕРИНИН ИЙГИЛИКТЕРИ ЖӨНҮНДӨ

2021-жылдын 30-апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер академиясында саясий жана социологиялык илимдер боюнча доктордук, кандидаттык диссертацияларды жактоо боюнча Д. 23.20.613 диссертациялык кеңештин отурумунда К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) жарандык укук жана жарандык жараян кафедрасынын улук окутуучусу Токтоболотова Салима Абдылдаевнанын 23.00.02 – “Саясий түзүлүштөр, жараяндар жана технологиялар” адистиги боюнча кандидаттык диссертациясынын жактоосу болуп өттү. Диссертациянын темасы: “Бейөкмөт уюмдардын Кыргыз Республикасынын шайлоо тутумунунун өнүгүү жараянындагы ролу”. Аталган диссертацияда шайлоо жараянын жакшыртуу, бул багытта бейөкмөт уюмдар менен кызматташуу боюнча актуалдуу маселелер каралып, иштиктүү сунуштар берилген. Жактоо ийгиликтүү өттү. ЭАУ ректораты жана профессор-окутуучулар курамы Салима Абдылдаевнага куттуктоолор менен бирге илим-билим жана укуктук ишмердик жаатында албан-албан ийгиликтерди каалайт!

ЭАУнун Илимий изилдөөлөр, иштелмелер жана инновациялар борбору

Read More

1 2 3 27