2020-жылдын 2-декабрында  К.Ш.Токтомаматов атындагы эл аралык университетинде өткөрүлүүч

“Диний экстремизмдин жана терроризмдин өлкөдөгү  тынчтыкка, коомдогу биримдикке жана жарандарыбыздын жеке коопсуздугуна тийгизүүчү зыяны” деген темада  студенттерге Zoom программасы аркылуу онлайн тартибинде семинар үгүт-насаат лекция, видео —  фото материалдар презентациясы уюштурулат. (2 саат)

Семинардын негизги багыттары:

  1. Кыргыз -Түрк  Манас университетинин теология факультетинин   ислам таануу бөлүмүнүн окутуучусу Уланбек Калмырза уулу “Салттык эмес,жат диний агымдардан арылуунун жолдору».
  2. 2. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясы философия жана социалдык-гуманитардык илимдер кафедрасы саясий.и.к доцент Эсенманова Нүргүль Сатымбиевна  “Экстремизм жана терроризмге түрткөн себептер”;
  3. Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин (PhD) окутуучу Жумабаев Максатбек Абдумуталипович «Миграциянын диний радикализмге тийгизген таасири».
  4. 4. К.Ш.Токтомаматов атындагы эл аралык университетинин философия жана табигый илимдер кафедрасынын окутуучусу Исаков Болот Муктарович“Диний экстремизмге жана терроризмге каршы күрөшүү;
  5. К.Ш.Токтомаматов атындагы эл аралык университетинин философия жана табигый илимдер кафедрасы т.и.к., профессор Дүйшеев Жеңишбек Аматисакович “Терроризм, экстремизм; тарыхый себептери”
  6. К.Ш.Токтомаматов атындагы эл аралык университетинин философия жана табигый илимдер кафедрасынын башчысы, т.и.к., доцент Мырзабаева Нуржамал Сасалимовна “Азыркы Кыргызстанда коркунуч болгон диний агымдардын идеологиялык көз караштары”;
  7. К.Ш.Токтомаматов атындагы эл аралык университетининфилософия жана табигый илимдер кафедрасынын окутуучусу  Салибаева Жайгүл Султановна“Экстремизмге каршы күрөшүүнү алып барууда мамлекеттик органдардын кызматташуусу”;

Семинарды уюштуруу тобу:

  • К.Ш.Токтомаматов атындагы эл аралык университети философия жана табигый илимдер кафедрасы;
  • К.Ш.Токтомаматов атындагы эл аралык университети илим, эл аралык байланыштар жана инновациялык билим берүү технологиялары боюнча проректору.Т.Т.Омошевге
  • Окуудан сырткары иштер,мамлекеттик тил жана коомчулук менен байланыштар боюнча проректор, ф.и.к.,профессорЖолдошбаев А.С.
573 View