ЭАУда Кыргыз Республикасынын Бухгалтерлер жана аудиторлор күнү белгиленди!

К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте 3-апрель – Кыргыз Республикасынын бухгалтерлер жана аудиторлор күнү кызыктуу жана шаңдуу түрдө белгиленди. Майрамдык иш-чара “Бухгалтер-Шоу” аталышында өткөрүлүп, программа боюнча иш-чаранын темасында кызыктуу сахналаштырылган оюндар болуп, эстрадалык ырлар, заманбап бийлер тартууланды. Майрамдык иш-чаранын жеңүүчүлөрү жана активдүү катышуучулары атайын дипломдор жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Майрамдык иш-чараны ЭАУнун бухгалтердик эсеп, талдоо жана көзөмөл кафедрасы менен ЭАУнун Гуманитардык-экономикалык колледжинин эсеп-каржы цикли өткөрүштү. Негизги модератор милдетин э.и.к., доц. А.А. Хамрабаев аткарды. Кесиптик майрам бардыгына жакты. Майрамыңыздар менен кесиптештер!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

В МНУ отметили День бухгалтеров и аудиторов Кыргызской Республики!

В Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова интересно и весело отметили День бухгалтеров и аудиторов – 3 апреля. Праздничное мероприятие именовалось «Бухгалтер-Шоу». Согласно программе были презентованы веселые инсценировки, эстрадные песни, современные танцы, стихотворения на тему праздничного мероприятия. Победители и активные участники шоу были отмечены дипломами и денежными призами. Организаторами праздничного шоу выступили кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита МНУ, учетно-финансовый цикл Гуманитарно-экономического колледжа МНУ. Главным модератором шоу был к.э.н., доц. А.А. Хамрабаев. Праздничное мероприятие понравилось всем. С праздником Вас, дорогие коллеги!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ 

585 View