ЭАУнун окутуучуларынын экономикалык терминдердин жаңы сөздүгү басмаканадан жарык көрдү

          Үстүбүздөгү жылдын 11-мартында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) окуудан сырткары иштер, мамлекеттик тил жана коомчулук менен байланыштар боюнча проректору, филол.и.к., профессор Анвар Сатышевич Жолдошбаев, ЭАУнун Эл аралык Кыргыз-Түрк институтунун директору Чагры Эргезер жана ЭАУнун Эл аралык Кыргыз-Түрк колледжинин директору Халил Шенгүл биргеликте Негизги экономикалык терминдердин орусча-түркчө-кыргызча сөздүгүн басмаканадан чыгарышты. Аталган сөздүк “Экономика”, “Менеджмент” багыттары боюнча жогорку жана орто кесиптик билим алган студенттер, о.э. ишкерлер үчүн даярдалган. Кыргыз, орус тилдерин үйрөнгөн түрк улутундагы студенттер жана ишкерлер же түрк тилин үйрөнгөн кыргыз, орус улутундагы студенттер жана ишкерлер үчүн бул сөздүк абдан пайдалуу окуу колдонмосу иретинде сунушталууда. Бул сөздүк 600дөн ашык экономикалык терминдерди камтыйт. Ушул эле авторлор аталган тилдерде саясий жана социалдык терминдердин сөздүгүн даярдашууда.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Преподаватели МНУ выпустили в издательстве новый словарь экономических терминов

         11 марта сего года проректор по внеучебной работе, государственному языку и связям с общественностью Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ), к.филол.н., профессор Анвар Сатышевич Жолдошбаев, директор Международного Кыргызско-Турецкого института МНУ Чагры Эргезер, директор Международного Кыргызско-Турецкого колледжа МНУ Халиль Шенгюль совместно издали Русско-турецко-кыргызский словарь основных экономических терминов. Названный словарь предназначен для студентов по направлениям «Экономика», «Менеджмент» высших и средних профессиональных учебных заведений. Этот словарь необходим для студентов и предпринимателей турков, которые изучают русский и кыргызский языки, в то же время он необходим и для русскоязычных, кыргызскоязычных студентов и предпринимателей, изучающих турецкий язык. Словарь охватывает более 600 экономических терминов. Эта же группа авторов готовит словарь политических и социальных терминов на названных языках.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

743 View