ЭАУнун профессор-окутуучулар курамы 23-сентябрь – Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тил күнүнө арналган эл аралык конференцияга активдүү катышты

Үстүбүздөгү жылдын 23-сентябрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) окуудан сырткары иштер, мамлекеттик тил жана коомчулук менен байланыштар боюнча проректору, филол.и.к., профессор А.С. Жолдошбаев мамлекеттик жана расмий тилдер кафедрасынын профессор-окутуучулар курамы менен Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын 23-сентябрь – Мамлекеттик тил күнүнө карата “Санариптештирүү жараянынын алкагында билим берүү жана мамлекеттик тилди өнүктүрүү” аталышындагы эл аралык илимий-тажрыйбалык конференциясына онлайн тартибинде катышышты. Аталган конференцияда тема боюнча бир катар маанилүү маселелер каралып, бир топ иштиктүү ой-пикирлер айтылып, сунуштар берилди. Жалпысынан конференция абдан мазмундуу болуп, жогорку уюшкандыктын деңгээлинде өткөрүлдү. Бардык кыргызстандыктарды Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тил күнү менен куттуктайбыз!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

___________________________________________________________

Профессорско-преподавательский состав МНУ принял активное участие в международной онлайн конференции в честь 23 сентября – Дня государственного языка Кыргызской Республики

23 сентября сего года проректор по внеучебной работе, государственному языку и связям с общественностью Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад), к.филол.н., профессор А.С. Жолдошбаев, профессорско-преподавательский состав кафедры государственного и официального языков приняли активное участие в международной научно-практической онлайн конференции на тему «Образование в рамках процесса цифровизации и развитие государственного языка», проведенной Национальной комиссией по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики в честь 23 сентября – Дня государственного языка Кыргызской Республики. На конференции был рассмотрен ряд важнейших вопросов по теме, высказаны серьезные мнения, даны дельные предложения. В целом конференция была интересной, содержательной и прошла на высоком организационном уровне. Поздравляем всех кыргызстанцев с Днем государственного языка Кыргызской Республики!

Служба по профориентационой работе и связям с общественностью МНУ

401 View