К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетинин  Гуманитардык-экономикалык колледжи

Гуманитардык-экономикалык колледжинин тарыхы

Окуу-тарбия ишмердиги

ГЭКтин кафедралары

ГЭКтин окутуучулар курамы

Коомдук, спорттук жана тарбиялык ишмердиги

ГЭКтин отчеттору

Гуманитардык-экономикалык колледжинин директору: Раймкулов Калбек Абдисеитович 

Илимий даражасыэкономика илимдеринин кандидаты., доцент

Телефон: (03722) 5-06-17 

E-mail: kalbek1976@mail.ru


ГЭКтин жамааты

 


ГЭКтин дирекциясы


Окуу иштери боюнча директордун орун басары
Эмилова Кундуз Акматжановна
Эмилова Кундуз Акматжановна
Окуу иштери боюнча директордун орун басары

teammembers Awesome Content

Тарбия иштери боюнча директордун орун басары
Амиракулов Урматбек Беделбаевич
Амиракулов Урматбек Беделбаевич
Тарбия иштери боюнча директордун орун басары

teammembers Awesome Content

Практикалык иштер боюнча директордун орун басары
Мамиев Аширали Надирович
Мамиев Аширали Надирович
Практикалык иштер боюнча директордун орун басары

teammembers Awesome Content

методист
Айтиева Тынара Ырысбековна
Айтиева Тынара Ырысбековна
методист

teammembers Awesome Content

методист
Курбанбекова Гулназ Жанышбековна
Курбанбекова Гулназ Жанышбековна
методист

teammembers Awesome Content

Гуманитардык-экономикалык колледжинин кафедралары