“Философия жана табигый илимдер” кафедрасы

Кафедра жөнүндө маалымат

Окуу усулдук иштер

Эл аралык байланыш

Илимий изилдөө иштери

 т.и.к. профессор Дүйшеев Жеңишбек Аматисакович

“Философия жана табигый илимдер” кафедрасынын башчысы

 

 


Кафедра окутуучулары


т.и.к. профессор
Дүйшеев Жеңишбек Аматисакович
http://ergezer.net
Дүйшеев Жеңишбек Аматисакович
т.и.к. профессор

Аяктаган окуу жайы: Ош мамлекеттик университети 1995-жыл, адистиги – “тарых жана коомдук-саясий, укуктук дисциплиналар мугалими”.

Кандидаттык диссертациянын шифры: “07.00.02. – Кыргызстандын тарыхы”. Темасы: “Кыргызстанда тарых илиминин калыптанышына жана өнүгүшүнө проф. К. Үсөнбаевдин кошкон салымы”. Коргогон жери жана жылы: Улуттук Илимдер академиясы, Бишкек шаары. 4-ноябрь, 2005-ж.

 

п.ик., профессор
Бөрүбаев Таштан Бөрүбаевич
Бөрүбаев Таштан Бөрүбаевич
п.ик., профессор

Аяктаган окуу жайы: Ош мамлекеттик университети (ОшПИ) 1968-жыл, физика жана математика факультети.

п.и.к., профессор
Омошев Төлөгөн Теңирович
Омошев Төлөгөн Теңирович
п.и.к., профессор

Аяктаган окуу жайы: Ош мамлекеттик университетинин (ОшПИ) физи­ка-математика факультетин 1980-жылы аяктаган. Алган адистиги: матема­тика сабагынын окутуучусу. Экинчи жогорку билими: Жалалабат экономика жана ишкердик университети (ЖАКИ) 2001-жылы акятаган, алган адистиги: Бухгалтердик эсеп, талдоо жана көзөмөл боюнча дипломдуу адис.

Окутуучу
Сатыбалдиев Райимбек Нурилаевич
Сатыбалдиев Райимбек Нурилаевич
Окутуучу

Аяктаган окуу жайы: Ош мамлекеттик университети 1996-жыл, физика жана математика факультети.

Окутуучу
Нурдинова Жанара Дөөлөтбековна
Нурдинова Жанара Дөөлөтбековна
Окутуучу

Аяктаган окуу жайы: ОшМУ

Окутуучу
Арстанова Жайнагүл
Арстанова Жайнагүл
Окутуучу

Аяктаган окуу жайы:ОГПИ, Ош шаары, 1979-жыл,

Окутуучу
Асанова Назике Таалайбековна
Асанова Назике Таалайбековна
Окутуучу

Аяктаган окуу жайы: ЖАМУ, Табигый технологиялык факультети, география адистиги, 2016-ж аяктаган.

Мадимарова Күмүшай Тавалдыбековна
Мадимарова Күмүшай Тавалдыбековна

Аяктаган окуу жайы: ЭИУ

Кочкорова Гульзада Саттаровна
Кочкорова Гульзада Саттаровна

Аяктаган окуу жайы: Жалал-Абад Мамлекеттик Университети (ЖАМУ), Социалдык-Гуманитардык факультети, Тарых адистигин 2001-жылы аяктаган.

Окутуучу
Султанова Акмарал Токоевна
Султанова Акмарал Токоевна
Окутуучу

Аяктаган окуу жайы:Жалал-Абад мамлекеттик университети

Окутуучу
Абдубекова Жумагүл Анашбековна
Абдубекова Жумагүл Анашбековна
Окутуучу

Аяктагант окуу жайы: Кыргыз мамлекеттик университети 1999-жыл, адистиги: Колдонмо математика жана информатика, квалификациясы дипломдуу адисю( математика багыты боюнча).

Окутуучу
Кенжебаев Ырысбай Хамдамович
Кенжебаев Ырысбай Хамдамович
Окутуучу

Аяктаган окуу жайы: Ош мамлекеттик педагогикалык институту. 1980-ж.

Окутуучу
Маткаримова Наргиза Маликовна
Маткаримова Наргиза Маликовна
Окутуучу

Аяктаган окуу жайы: Жалал-Абад Мамлекеттик Университети, Социалдык-Гуманитардык факультети, адистиги: тарых мугалими.2011-ж.

Окутуучу
Исраилов Изатилла Нематович
Исраилов Изатилла Нематович
Окутуучу

Аяктаган окуу жайы: Ош мамлекеттик университетинин (мурдагы Ош педагогикалык институту) физика-математика факультетин 1989-жылы артыкчылыгы диплому менен аяктаган. Алган адистиги: математика жана информатика мугалими.