Философия жана табигый илимдер кафедрасы

Кафедра жөнүндө маалымат

Миссия

Илимий изилдөө иштери

Студенттердин илимий изилдөө иштери

Кафедрага бекитилген предметтер

Кафедранын учурдагы курамы

Кафедранын жобосу

Мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациялык программа

Кафедранын перспективалык өнүгүү планы

  • Мырзабаева Нуржамал Сасалимовна
  • Тарых илимдеринин кандидаты, доцент кафедра башчысы.
  • Тел: 0770-613-074
  • E-mail: nurka_74@mail.ru
  • 1996-ж. Кыргыз Улуттук Мамлекеттик университетинин тарых факультетин аяктаган;
  • 1998-ж. Кыргыз Улуттук Мамлекеттик университетинде магистратураны аяктаган;
  • 2000-2003-жж. ЖАМУнун аспирантурасын аяктаган;
  • 2018-жылы тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алган;
  • 2018-ж. Аялдар конгрессинин “Лидерлик үчүн” медалы ыйгарылган.
  • 2019-ж. Билим берүү жана илим министрлигинин "Ардак грамотасы" менен сыйланган.

Кафедранын жамааты

 

Кафедра окутуучулары


т.и.к. профессор
Дүйшеев Жеңишбек Аматисакович
http://ergezer.net
Дүйшеев Жеңишбек Аматисакович
т.и.к. профессор

Аяктаган окуу жайы: Ош мамлекеттик университети 1995-жыл, адистиги – “тарых жана коомдук-саясий, укуктук дисциплиналар мугалими”.

Кандидаттык диссертациянын шифры: “07.00.02. – Кыргызстандын тарыхы”. Темасы: “Кыргызстанда тарых илиминин калыптанышына жана өнүгүшүнө проф. К. Үсөнбаевдин кошкон салымы”. Коргогон жери жана жылы: Улуттук Илимдер академиясы, Бишкек шаары. 4-ноябрь, 2005-ж.

преподаватель
Исаков Болотбек Муктарович
Исаков Болотбек Муктарович
преподаватель
преподаватель
Нурдинова Жанара Дөөлөтбековна
Нурдинова Жанара Дөөлөтбековна
преподаватель

Аяктаган окуу жайы: ОшМУ

преподаватель
Кочкорова Гульзада Саттаровна
Кочкорова Гульзада Саттаровна
преподаватель

Аяктаган окуу жайы: Жалал-Абад Мамлекеттик Университети (ЖАМУ), Социалдык-Гуманитардык факультети, Тарых адистигин 2001-жылы аяктаган.

преподаватель
Сатарова Жылдыз Садыржановна
Сатарова Жылдыз Садыржановна
преподаватель
преподаватель
Султанова Акмарал Токоевна
Султанова Акмарал Токоевна
преподаватель

Аяктаган окуу жайы:Жалал-Абад мамлекеттик университети

преподаватель
Абдурасулова Аксана Икрамжановна
Абдурасулова Аксана Икрамжановна
преподаватель

Преподает: Кыргызстан тарыхы, философия

тел: 0771-508-782

E-mail: maralsultanova0882@mail.ru

преподаватель
Салибаева Жайгул Султановна
Салибаева Жайгул Султановна
преподаватель

преподает: История Кыргызстана, философия

тел: 0778-789-100

E-mail: jaigul85@mail.ru