Философия жана табигый илимдер кафедрасы

Кафедра жөнүндө маалымат

Миссия

Илимий изилдөө иштери

Студенттердин илимий изилдөө иштери

Кафедрага бекитилген предметтер

Кафедранын учурдагы курамы

Программа Государственной итоговой аттестации

  • Мырзабаева Нуржамал Сасалимовна
  • Тарых илимдеринин кандидаты, доцент кафедра башчысы.
  • Тел: 0770-613-074
  • E-mail: nurka_74@mail.ru
  • 1996-ж. Кыргыз Улуттук Мамлекеттик университетинин тарых факультетин аяктаган;
  • 1998-ж. Кыргыз Улуттук Мамлекеттик университетинде магистратураны аяктаган;
  • 2000-2003-жж. ЖАМУнун аспирантурасын аяктаган;
  • 2018-жылы тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алган;
  • 2018-ж. Аялдар конгрессинин “Лидерлик үчүн” медалы ыйгарылган.
  • 2019-ж. Билим берүү жана илим министрлигинин "Ардак грамотасы" менен сыйланган.

Кафедранын жамааты

 

Кафедра окутуучулары


т.и.к. профессор
Дүйшеев Жеңишбек Аматисакович
http://ergezer.net
Дүйшеев Жеңишбек Аматисакович
т.и.к. профессор

Аяктаган окуу жайы: Ош мамлекеттик университети 1995-жыл, адистиги – “тарых жана коомдук-саясий, укуктук дисциплиналар мугалими”.

Кандидаттык диссертациянын шифры: “07.00.02. – Кыргызстандын тарыхы”. Темасы: “Кыргызстанда тарых илиминин калыптанышына жана өнүгүшүнө проф. К. Үсөнбаевдин кошкон салымы”. Коргогон жери жана жылы: Улуттук Илимдер академиясы, Бишкек шаары. 4-ноябрь, 2005-ж.

преподаватель
Исаков Болотбек Муктарович
Исаков Болотбек Муктарович
преподаватель
преподаватель
Нурдинова Жанара Дөөлөтбековна
Нурдинова Жанара Дөөлөтбековна
преподаватель

Аяктаган окуу жайы: ОшМУ

преподаватель
Кочкорова Гульзада Саттаровна
Кочкорова Гульзада Саттаровна
преподаватель

Аяктаган окуу жайы: Жалал-Абад Мамлекеттик Университети (ЖАМУ), Социалдык-Гуманитардык факультети, Тарых адистигин 2001-жылы аяктаган.

преподаватель
Сатарова Жылдыз Садыржановна
Сатарова Жылдыз Садыржановна
преподаватель
преподаватель
Султанова Акмарал Токоевна
Султанова Акмарал Токоевна
преподаватель

Аяктаган окуу жайы:Жалал-Абад мамлекеттик университети

преподаватель
Абдурасулова Аксана Икрамжановна
Абдурасулова Аксана Икрамжановна
преподаватель

Преподает: Кыргызстан тарыхы, философия

тел: 0771-508-782

E-mail: maralsultanova0882@mail.ru

преподаватель
Салибаева Жайгул Султановна
Салибаева Жайгул Султановна
преподаватель

преподает: История Кыргызстана, философия

тел: 0778-789-100

E-mail: jaigul85@mail.ru