"Эл аралык Кыргыз-Турк институту Эл аралык мамилелер жана жалпы теориялык сабактар кафедрасы"

Кафедра жөнүндө маалымат

Окуу усулдук иштери

Илимий изилдөө иштери

Студенттердин илимий-изилдөө иштери

Эл аралык байланыштар

Окутуулучу сабактар

Хурибаева Элмира Гайдаровна

ф.и. к.,проф. МНУ, Эл аралык мамилелер жана жалпы билим берүү кафедрасынын башчысы.

Илимий наам-даражасы: филология илимдеринин кандидаты, ЭИУнун доценти, Эл аралык илимдер академиясынын профессору, ЭИУнун профессору.

Тел: 0773406575

э-почта: kanbanutum@mail.ru. huribaevaelmira@gmail.com.


Кафедра төмөндөгү адистиктерди “БАКАЛАВР” багыты боюнча даярдап чыгарат  550800 “Эл аралык маилелер” жана 550300 “Филология”

Окуу мөөнөтү – 4 жыл

Окутуунун түрү  -  күндүзгү

Кафедра окутуучулары


к.ф.н., профессор, зав.кафедра
Хурибаева Элмира Гайдаровна
Хурибаева Элмира Гайдаровна
к.ф.н., профессор, зав.кафедра

УЭП, Эл аралык мамилелер жана жалпы билим берүү кафедрасынын башчысы.

Илимий наам-даражасы:  филология илимдеринин кандидаты, ЭИУнун доценти, Эл аралык илимдер академиясынын профессору.

Аяктаган окуу жайы: Бишкек гуманитардык университетинин Түркология  факультетин 2000-жылы аяктаган. Алган адистиги: Кыргыз тили ж-а адабияты окутуучусу

Диссертациянын шифри:- 10.02.01. Кандидаттык диссертациянын темасы: Кыргыз тилинин түштүк говорлорундагы пахтачылык лексикасы.

Окуткан сабактары: “Кыргыз тилинин практикуму”, “ Илим изилдөөнүн усулдары”,

“Тектеш түрк тилдеринин салыштырма гармматикасы”,  “Адистештирилген түрк тили”, “Түрк тилинин практикуму”, “Түркологияга киришүү”

Окутуучу
Абдыкулов Улан Аманбаевич
Абдыкулов Улан Аманбаевич
Окутуучу

Эл аралык мамилелер жана жалпы билим берүү кафедрасынын окутуучусу

Илимий наам-даражасы: -

Аяктаган окуу жайы:   Кыргыз-Түрк “Манас” университети,  квалификация: Түркология Адистиги: Түрколог, 2004, Экономика жана ишкердик университети, Квалификация: Бажы иши, Адистиги: Бажы иши, 2011

Окуткан сабактары:  “Түрк тили”, “Экинчи чет тили (түрк)”, “Диктант”

к.ф.н., доцент МНУ, преподаватель
Гелекчи Сейфеттин
Гелекчи Сейфеттин
к.ф.н., доцент МНУ, преподаватель

teammembers Awesome Content

Окутуучу
Халил Шенгүл
Халил Шенгүл
Окутуучу

Эл аралык мамилелер жана жалпы билим берүү кафедрасынын окутуучусу

Илимий наам- даражасы: магистр

Аяктаган окуу жайы: 2013- жыл Экономика жана ишкердик университетинин Эл аралык мамилелер адистиги.

Окуткан сабактары: “Эл аралык уюмдар  жана интеграция”, “Эл аралык укук”, “ Социология”,  “Эл аралык мамилелердин  теориясы жана тарыхы”, “Адистикке киришүү”, “Эл аралык куралдануу жана эл аралык коопсуздуктун негиздери”, “Адам укугу жана демократия”, “Эл аралык чыр-чатак, тыечтыкты сактоо, аскердик кийлигишүү жана гендердик саясат”

преподаватель
Хамрабаева Зарнигор Каримжоновна
Хамрабаева Зарнигор Каримжоновна
преподаватель

teammembers Awesome Content

преподаватель
Сайман Озан
Сайман Озан
преподаватель

teammembers Awesome Content

преподаватель
Осмонова Салтанат Абдыманаповна
Осмонова Салтанат Абдыманаповна
преподаватель

teammembers Awesome Content

преподаватель
Мамадалиева Анара Токтосуновна
Мамадалиева Анара Токтосуновна
преподаватель

teammembers Awesome Content

преподаватель
Жан Бедирхан
Жан Бедирхан
преподаватель

teammembers Awesome Content

преподаватель
Доолотбекова Гулжамал Султанбековна
Доолотбекова Гулжамал Султанбековна
преподаватель

teammembers Awesome Content

преподаватель
Анарбай кызы Нурзада
Анарбай кызы Нурзада
преподаватель

teammembers Awesome Content