Эл аралык мамилелер жана жалпы билим берүү кафедрасы

Кафедра жөнүндө маалымат

Окуу усулдук иштери

Илимий изилдөө иштери

Студенттердин илимий-изилдөө иштери

Эл аралык байланыштар

Окутуулучу сабактар

Хурибаева Элмира Гайдаровна ф.и. к.,проф. МНУ, Эл аралык мамилелер жана жалпы билим берүү кафедрасынын башчысы.

тел: +996 773 406 575                        
э-почта: kanbanutum@mail.ru


Кафедра төмөндөгү адистиктерди “БАКАЛАВР” багыты боюнча даярдап чыгарат  550800 “Эл аралык маилелер” жана 550300 “Филология”

Окуу мөөнөтү – 4 жыл

Окутуунун түрү  -  күндүзгү

Кафедра окутуучулары


ф.и.к.,проф.
Хурибаева Элмира Гайдаровна
Хурибаева Элмира Гайдаровна
ф.и.к.,проф.

УЭП, Эл аралык мамилелер жана жалпы билим берүү кафедрасынын башчысы.

Илимий наам-даражасы:  филология илимдеринин кандидаты, ЭИУнун доценти, Эл аралык илимдер академиясынын профессору.

Аяктаган окуу жайы: Бишкек гуманитардык университетинин Түркология  факультетин 2000-жылы аяктаган. Алган адистиги: Кыргыз тили ж-а адабияты окутуучусу

Диссертациянын шифри:- 10.02.01. Кандидаттык диссертациянын темасы: Кыргыз тилинин түштүк говорлорундагы пахтачылык лексикасы.

Окуткан сабактары: “Кыргыз тилинин практикуму”, “ Илим изилдөөнүн усулдары”,

“Тектеш түрк тилдеринин салыштырма гармматикасы”,  “Адистештирилген түрк тили”, “Түрк тилинин практикуму”, “Түркологияга киришүү”

Окутуучу
Халил Шенгүл
Халил Шенгүл
Окутуучу

Эл аралык мамилелер жана жалпы билим берүү кафедрасынын окутуучусу

Илимий наам- даражасы: магистр

Аяктаган окуу жайы: 2013- жыл Экономика жана ишкердик университетинин Эл аралык мамилелер адистиги.

Окуткан сабактары: “Эл аралык уюмдар  жана интеграция”, “Эл аралык укук”, “ Социология”,  “Эл аралык мамилелердин  теориясы жана тарыхы”, “Адистикке киришүү”, “Эл аралык куралдануу жана эл аралык коопсуздуктун негиздери”, “Адам укугу жана демократия”, “Эл аралык чыр-чатак, тыечтыкты сактоо, аскердик кийлигишүү жана гендердик саясат”

Окутуучу
Разия Кадыркулова
Разия Кадыркулова
Окутуучу

Эл аралык мамилелер жана жалпы билим берүү кафедрасынын окутуучусу

Илимий наам-даражасы: Магистр

Аяктаган окуу жайы: Экономика жана ишкердик универzситети  2009, квалификация: Эл аралык мамилелер , багыты: Эл аралык мамилелер

Окуткан  сабактары: “Кеп маданияты”

Окутуучу
Аслы Эргезер
Аслы Эргезер
Окутуучу

Эл аралык мамилелер жана жалпы билим берүү кафедрасынын окутуучусу

Илимий наам-даражасы: Магистр

Аяктаган окуу жайы: Экономика жана ишкердик университети  2011, квалификация:

Эл аралык мамилелер бакалавры,багыты: Эл аралык мамилелер

Окуткан сабактары: “Жазуу маданияты”

Окутуучу
Эйүп Чиколар
Эйүп Чиколар
Окутуучу

Эл аралык мамилелер жана жалпы билим берүү кафедрасынын окутуучусу

Илимий наам-даражасы; магистр

Аяктаган окуу жайы: Анадолу Университети Экономика жана башкаруу институту 2013, квалификация: Менеджмент

Окуткан сабактары: “Укук таануу”, “Граждандык укук”, “Мамлекеттик укук”, “Конституциялык укук”, “Иш жана жашоо коопсуздугу”

Окутуучу
Кадир Күршат Йылмаз
Кадир Күршат Йылмаз
Окутуучу

Эл аралык мамилелер жана жалпы билим берүү кафедрасынын окутуучусу     

Илимий наам-даражасы: магистр

Аяктаган окуу жайы: Экономика жана ишкердик университети  2008, квалификация: Эл аралык мамилелердин бакалавры, багыты: Эл аралыкмамилелер Түркия, Думлупынар университети 2011, квалификация: мамлекеттик башкаруунун магистри, адистиги: Мамлекеттик башкаруу.

Окуткан сабактары: “Дипломатиялык жана консульдук кызматтар”, “Политология”,

“Саясат тарыхы”,”Саясый окуунун тарыхы”,”Глобалдуу саясаттагы КР нын жана дүйнөнүн экон. Саясый процесси”,  “Сырткы саясаттарды салыштыруу анализи-2”

Окутуучу
Түлеева Анара Азимжановна
Түлеева Анара Азимжановна
Окутуучу

Эл аралык мамилелер жана жалпы билим берүү кафедрасынын окутуучусу

Илимий наам-даражасы: -

Аяктаган окуу жайы: Казакстан, Ахмет Ясави атындагы Эл аралык Казак-Түрк университети, 2008, квалификация: Англис жана түрк тилдери боюнча бакалавр, багыты:Чет тили ( англис)

Окуткан сабактары: “Түрк тилинин практикуму”, “Сочинение”.

Окутуучу
Орхан Акбулут
Орхан Акбулут
Окутуучу

Эл аралык мамилелер жана жалпы билим берүү кафедрасынын окутуучусу

Илимий наам-даражасы: Магистр

Аяктаган окуу жайы: Түркия Республикасы,.Фырат университети 2008,

Квалификация: филолог, адистиги: (түрк тили жана адабияты)

Окуткан сабактары: “Классикалык түрк адабияты”, “Боордош түрк элдер адабияты”,

“Жаңы түрк адабияты”, “Түрк тилинин грамматикасы”

Кафедранын лаборанты
Асанов Чубак Мурзапаязович
Асанов Чубак Мурзапаязович
Кафедранын лаборанты

Эл аралык мамилелер жана жалпы билим берүү кафедрасынын лаборанты

Илимий наам- даражасы: магистр

Аяктаган окуу жайы: Экономика жана ишкердик университети  2015, квалификация: Менеджмент

Окутуучу
Абдыкулов Улан Аманбаевич
Абдыкулов Улан Аманбаевич
Окутуучу

Эл аралык мамилелер жана жалпы билим берүү кафедрасынын окутуучусу

Илимий наам-даражасы: -

Аяктаган окуу жайы:   Кыргыз-Түрк “Манас” университети,  квалификация: Түркология Адистиги: Түрколог, 2004, Экономика жана ишкердик университети, Квалификация: Бажы иши, Адистиги: Бажы иши, 2011

Окуткан сабактары:  “Түрк тили”, “Экинчи чет тили (түрк)”, “Диктант”

ЭИУ нун доценти
Мамиев Ашыралы Надырович
Мамиев Ашыралы Надырович
ЭИУ нун доценти

ЭИУ нун доценти, Эл аралык мамилелер жана жалпы билим берүү кафедрасынын доценти

Илимий наам даражасы: ЭИУ нун доценти

Аяктаган окуу жайы: СССРдин 50 жылдыгы КМУ 1981, квалификация: филолог-окутуучу,адистиги Кыргыз тили жана адабияты

Окуткан сабактары: “Педагогикалык баалоо системасы”, “Психология жана педагогика”, “Заманбап адистин этикети”.”Курак психологиясы”,”Педагогика”, “Азыркы кыргыз адабияты”