Математика, информатика жана педагогика кафедрасы

 

Кафедра жөнүндө

Билим берүүчүлүк ишмердүүлүгү

Кафедранын миссиясы жана максаты

Кабинеттер, аудиториялар, лабораториялар

Кафедранын илимий-изилдөө иштери

Кафедранын сырткы байланыштары

Негизги билим берүү программалары

Кафедранын кенешмелеринин иш планы

Зав.кафедрой: Математики информатики и педагогики

Асилова Зульфия Атамырзаевна

Кандидат технических наук, профессор

Тел 0(778)  80 25 77

e-mail: asilova.zulfiya@mail.ruКафедранын жамааты

 

Профессордук-окутуучулар курамы


к.т.н.,проф. Зав.кафедрой
Асилова Зульфия.Атамырзаевна
Асилова Зульфия.Атамырзаевна
к.т.н.,проф. Зав.кафедрой

Преподает: Информационные технологии в экономике

Тел: 0559-333-472

e-mail: asilova.zulfia@mail.ru

к.п.н., проф.
Омошов Тологон Тенирович
Омошов Тологон Тенирович
к.п.н., проф.

Преподает: Информатика и математика

Тел: 0772-339-934

e-mail: tolomo@mail.ru

к.п.н., профессор
Бөрүбаев Таштан Бөрүбаевич
Бөрүбаев Таштан Бөрүбаевич
к.п.н., профессор

teammembers Awesome Content

ст.преподаватель
Танырыкова Мисират Макамбаевна
Танырыкова Мисират Макамбаевна
ст.преподаватель

teammembers Awesome Content

ст.преподаватель
Мамбеталиева Гулшайыр Муктарбековна
Мамбеталиева Гулшайыр Муктарбековна
ст.преподаватель

teammembers Awesome Content

ст.преподаватель
Абдубекова Жумагул Анашбековна.
Абдубекова Жумагул Анашбековна.
ст.преподаватель

teammembers Awesome Content

преподаватель
Иркеева Эльмира Давлатбековна
Иркеева Эльмира Давлатбековна
преподаватель

teammembers Awesome Content

преподаватель
Паязова Айсулуу Манаповна
Паязова Айсулуу Манаповна
преподаватель

teammembers Awesome Content

преподаватель
Нишанов Бакыт Михайлович.
Нишанов Бакыт Михайлович.
преподаватель

teammembers Awesome Content

преподаватель
Козукеева Айгерим.Туголбаевна.
Козукеева Айгерим.Туголбаевна.
преподаватель

teammembers Awesome Content

преподаватель
Атыбаева Илимкан Женишбековна.
Атыбаева Илимкан Женишбековна.
преподаватель

Преподает: Информатика

Тел: 0771-475-889

e-mail: ilimkan17@mail.ru

заведующий лаборатории
Абжалилов Санжарбек Фархадович
Абжалилов Санжарбек Фархадович
заведующий лаборатории

teammembers Awesome Content