Математика жана маалыматтык технологиялар кафедрасы

Кафедра жөнүндө

Билим берүүчүлүк ишмердүүлүгү

Кафедранын миссиясы жана максаты

Кабинеттер, аудиториялар, лабораториялар

Кафедранын илимий-изилдөө иштери

Кафедранын окуу-усулдук иштери

Кафедранын сырткы байланыштары

Кафедраны өнүктүрүү планы

Кафедра башчысы:

Асилова Зульфия Атамырзаевна

Техника илимдеринин кандидаты, доцент

Тел 0(778)  80 25 77

e-mail: asilova.zulfiya@mail.ru


Профессордук-окутуучулук курамы


п.и.к., профессор
Бөрүбаев Таштан Бөрүбаевич
Бөрүбаев Таштан Бөрүбаевич
п.и.к., профессор

Педагогика илимдеринин кандидаты, профессор

Байланышуу үчүн маалыматтар:

уюлдук тел.:  +996 779 242 337

п.и.к., профессор
Омошев Төлөгөн Тенирович
Омошев Төлөгөн Тенирович
п.и.к., профессор

Омошев Тологон Тенирович 

Педагогика илимдеринин кандидаты, профессор

Учурда К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин Окуу-көзөмөл департаментинин директору

Уюлдук байланыш номери:         996 772 339-934

E-mail:             tolomo@mail.ru

ЭАУ нун доценти
Исраилов Изатилла Нематович
Исраилов Изатилла Нематович
ЭАУ нун доценти

ЭАУ нун доценти, учурда ЭАУ дагы Маалыматтык технологиялар

борборунун Интернет технологиялар боюнча адиси

Уюлдук байланыш номери. 0770 359 444

Israılovın@mail.ru

ага окутуучу
Арстанова Жайнагүл
Арстанова Жайнагүл
ага окутуучу

ЭАУ нун ага окутуучусу

Уюлдук байланыш номери: 0772 314 471

e-mail: 

ага окутуучу
Сатыбалдиев Райимбек Нурилаевич
Сатыбалдиев Райимбек Нурилаевич
ага окутуучу

ЭАУ нун ага окутуучусу

Уюлдук байланыш номери: 0771 428 778

e-mail: raim1969@mail.ru

Окутуучу
Кенжебаев Рысбай Хамдамович
Кенжебаев Рысбай Хамдамович
Окутуучу

ЭАУ нун окутуучусу

Уюлдук байланыш номери: 0772 62 52 59

e-mail: risbay-58@yandex.ru

окутуучу
Сейдакматова Чолпон Кадырбековна
Сейдакматова Чолпон Кадырбековна
окутуучу

ЭАУ нун окутуучусу

Уюлдук байланыш номери: 0773 117 052

e-mail: Saidakmatova4@gmail.com

окутуучусу
Отонбаева Фарида Садырбековна
Отонбаева Фарида Садырбековна
окутуучусу

ЭАУ нун окутуучусу

Уюлдук байланыш номери: 0770 480 947

e-mail: 

окутуучу
Жусупбекова Адина Жусупбековна
Жусупбекова Адина Жусупбековна
окутуучу

ЭАУ нун окутуучусу

 

Уюлдук байланыш номери: 0770 47 47 61

e-mail: Zhusupbekova_87@mail.ru

окутуучу
Максымбекова Бегайым Абдумомуновна
Максымбекова Бегайым Абдумомуновна
окутуучу

ЭАУ нун окутуучусу

Уюлдук байланыш номери: 0778 96 81 57

e-mail: 

стажер-окутуучу
Рысбай кызы Кенжегүл
Рысбай кызы Кенжегүл
стажер-окутуучу

Стажер-окутуучу

Уюлдук байланыш номери: 0774 722 425

e-mail: kenje_91_04@bk.ru

лаборатория башчысы
Таалайбек кызы Гүлайым
Таалайбек кызы Гүлайым
лаборатория башчысы

Кафедранын лаборатория башчысы

Уюлдук байланыш номери: 0772 21 84 27

e-mail: tgulaiym@list.ru

лаборант
Тлеубаева Майрам Алмарсовна
Тлеубаева Майрам Алмарсовна
лаборант

Кафедранын лаборанты

Уюлдук байланыш номери: 0771 237 832

e-mail: mayramtleubaeva@gmail.com