«КАНТОРО ШАРИПОВИЧ ТОКТОМАМАТОВ — УЛУУ ПЕДАГОГ, ОКУМУШТУУ ЖАНА ИНСАН»аталышындагы  илимий-тажрыйбалык конференция Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн кызматкери, экономика илимдеринин доктору, профессор Кантөрө Шарипович Токтомамтовдун 73 жылдык өмүр-таржымалына, 50 жылдык уюштуруучулук-педагогикалык, илимий жана коомдук ишмердигине арналат.

ИЛИМИЙ-ТАЖРЫЙБАЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯНЫН НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ:

–– Кыргызстанда  экономика илиминин өнүгүшү  жана инсан таануунун актуалдуу маселелери;

–– К.Ш.Токтомаматовдун: көз караштары жана жаңычылдыктары;

–– К.Ш.Токтомамтовдун кыргыз-түрк дипломатиялык баайланыштары;

–– К.Ш.Токтомаматовдун педагогикалык-уюштуруучулук ишмердиги,  илимий жетишкендиктери жөнүндө пикирлер, каалоолор.

К.Ш. Токтомаматов жөнүндө видео тасмалар, презентациялар көрсөтүлөт.

БАЯНДАМАЧЫЛАР:

 1. Дүйшеев Ж.А. ”К.Ш.Токтомаматовдун өмүр жолу”.
 2. Райымкулов К.А. ”К.Ш.Токтомаматов – өмүрү өрнөк улуу илимпоз”.
 3. Чагры Эргезер К.Ш.Токтомаматовдун түрк дүйнөсү менен байланыштары”.
 4. Мамиев А.Н “К.Ш.Токтомаматовдон алган педагогикалык таасирлерим”.
 5. Жунусов Н.С “К.Ш.Токтомаматов келечекти көрө билген атуул”.
 6. Исаков Б.М.”К.Ш.Токтомамтовун илимий сыйлыктары”.
 7. Нурдинова Ж.Д “Окуу жайдын тарыхы”.
 8. Кочкорова Г.С ”Окуу жайдын бүтурүүчүлөрү”.
 9. Султанова А.Т.”К.Ш.Токтомамтовдун илимий чөйрөсү”.
 10. Саттарова Ж.С.”К.Ш.Токтомаматовдун жарык көргөн эмгектери”.
 11. Мырзабаева Н.С ”Бир элесте жылдыз учат жок болуп”.

Уюштуруу тобу: Философия жана табигый илимдер кафедрасы, МТБ.

Жыйындын орду: Башкы имараттын   30 каанасы.

Жыйындын өтүү убактысы: 2020-жыл  21 декабрь  сааты:  10.00 – 12.00

540 View