Магистратура, аспирантур жана докторантура департаменти

Департамент жөнүндө маалымат

Окуу жараянын кадрдык камсыз кылуу

Магистратура, аспирантур жана докторантура департаментинин илимий ишмердүүлүгү

Адистиктин окуу усулдук жабдылышы

Багыттар боюнча аспиранттардын жана докторанттардын саны

Материалдык техникалык база

Окуу жараянын окуу куралдары менен камсыздоо

Омурзаков Сатыбалды Ашимович Магистратура, аспирантур жана докторантура департаментинин директору

29 – декабрь 1962 – ж.

Алайку айылы, Совет району, Ош облусу, Кыргыз Республикасы.

1985-ж., Эсеп – экономика факультети, СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университети.

Экономика илимдеринин доктору, профессор, Аймактык башкаруу академиясынын мүчөө – корреспонденти.