МНУ принял активное участье в мероприятиях, Посвященных Дням Истории Памяти Предков

Как известно общественности, в Кыргызстане уже несколько лет официально отмечаются Дни истории и памяти предков — 7-8 ноября. 6 ноября сего года ректор, д.э.н., профессор С.А. Омурзаков, ряд руководителей подразделений и профессорско-преподавательский состав Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) приняли активное участие в торжественном собрании в честь 7-8 ноября – Дней истории и памяти предков в Кыргызской Республике, организованное Аппаратом полномочного представителя Правительства КР в Жалал-Абадской области и мэрией г. Жалал-Абад на площади «Эркиндик». Кафедра философии и естественнонаучных дисциплин МНУ выставила на площади стенды, посвященные историческим лицам, внесшие весомый личный вклад в становление государственности Кыргызской Республики. Ректорат вуза возложил цветы у памятной доски жертвам политических репрессий 1937-38 годов.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


ЭАУ Тарых Жана Ата-Бабаларды Эскерүү Күнүнө арналган иш-чараларга активдүү катышты

Коомчулукка белгилүү болгондой, 7-8-ноябрь – Тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү катары Кыргызстанда бир нече жылдардан бери расмий түрдө белгиленип келишүүдө. К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) ректору, э.и.д., профессор С.А. Өмүрзаков жана башка жетекчилери, профессор-окутуучулар курамы үстүбүздөгү жылдын 6-ноябрында Жалал-Абад шаарынын “Эркиндик” аянтында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты жана Жалал-Абад шаарынын мэриясы тарабынан 7-8-ноябрь – Тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрүнө карата уюштурулган салтанаттуу чогулушка катышып келишти. ЭАУнун философия жана табигый илимдер кафедрасы аталган салтанатта Кыргыз Республикасынын мамлекеттүүлүгүн түптөгөн тарыхый инсандарга арналган көрнөктөрдү даярдап берди. ЭАУ ректораты 1937-38-жылдардагы репрессиялардын курмандыктарына арналган эстелик тактасына гүлчамбар койду.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

362 View