В феврале сего года ректорат Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) приобрел новые медицинские муляжи на сумму 607 тысяч сомов, которые необходимы для качественной организации процесса обучения студентов Международного медицинского колледжа МНУ, а именно:

— стимулятор родов роженица «Люси» с манекеном новорожденного для практической организации учебного процесса по дисциплине «Акушерство и гинекология»;

— тренажер-манекен для практической организации учебного процесса по дисциплине «Основы сестринского дела»;

— модели для обучения ухода за ребенком для практической организации учебного процесса по дисциплине «Педиатрия»;

— тренажеры для постановки клизм и внутримышечных инъекций для практической организации учебного процесса по ряду клинических дисциплин;

— тренажеры для ведения внутренних инъекций также для практической организации учебного процесса по ряду клинических дисциплин.

         Кроме этого, выделены денежные средства для приобретения дополнительных компьютеров и сопутствующей техники для электронной библиотеки названного медицинского колледжа МНУ. В электронной библиотеке более десяти тысяч наименований медицинских учебников.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


 ЭАУ ӨЗҮНҮН ЭЛ АРАЛЫК МЕДИЦИНАЛЫК КОЛЛЕДЖИНИН МАТЕРИАЛДЫК-ТЕХНИКАЛЫК БАЗАСЫН ЧЫҢДООДО

Үстүбүздөгү жылдын февраль айында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) ректораты 607 миң сомго жаңы медициналык куурчактарды жана жабдыктарды сатып алды. Бул жабдыктар ЭАУнун курамындагы Эл аралык медициналык колледжинин окуу жараянын заманбап талаптарына ылайык уюштуруу үчүн сатып алынды, тизмесин тактасак:

— төрөттү стимулдаштыруучу “Люси” аттуу куурчак наристе куурчагы менен – “Акушердик иш жана гинекология” сабагы боюнча практикалык окуу жараянын уюштуруу үчүн;

— машыктыруучу куурчак — “Медициналык айым ишинин негиздери” сабагы боюнча практикалык окуу жараянын уюштуруу үчүн;

— наристелерди кароо үйрөткөн куурчак — “Педиатрия” сабагы боюнча практикалык окуу жараянын уюштуруу үчүн;

— клизма менен денеге ийне саюу жана дарыларды куюу боюнча машыктыруучу куурчак – бир катар клиникалык сабактар боюнча практикалык окуу жараянын уюштуруу үчүн;

— ички органдарга дарыларды куюу боюнча машыктыруучу жабдык — бир катар клиникалык сабактар боюнча практикалык окуу жараянын уюштуруу үчүн.

         Мындан сырткары, аталган колледждин электронду китепканасына кошумча компьютердик жабдыктарга акча каражаттары бөлүндү. Айтылган китепкана медициналык сабактар боюнча 10 миң аталыштагы китептерди камтыйт

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

483 View