Биздин жетишкендиктер

ЭАУ 2010-жылы Россия Федерациясынын Москва шаарындагы Өнөр-жайчылардын жана ишкерлердин, бизнес, илим жана маданият лидерлеринин эл аралык конгрессинин, Европалык Бизнес Ассамблеясынын “MILLENIUM AWARD” (миң жылдыктын сыйлыгы) эл аралык сыйлыгы менен  сыйланган. Ошол эле жылы жана ушул эле уюмдардын “INTELLECT OF NATION” (улут интеллекти) эл аралык сыйлыгы университеттин ректору э.и.д., профессор Кантөрө Шарипович Токтомаматовго берилген.

Кыргызстандын алдынкы борбордук газеталарынан болгон “Эркин Тоо” мамлекеттик расмий гезитинин иликтөөсү боюнча Экономика жана ишкердик университети 2016-жылдын жыйынтыктары менен мыкты окуу жай деп аныкталган. 

Наши достижения

МНУ в 2010 году был удостоен награды «MILLENIUM AWARD” (награда тысячелетия), а президент МНУ К.Ш.Токтомаматов был удостоен награды «INTELLECT OF NATION» (интеллект нации) Международного конгресса промышленников и предпринимателей, лидеров бизнеса, науки и культуры в г. Москва Российской Федерации, а также Европейской Бизнес Ассоциации.

По результатам 2016 года государственная официальная газета «Эркин Тоо» признала Университет экономики и предпринимательства лучшим вузом республики.