О НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ВЫПУСКНИКОВ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА МНУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» И «ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО»

В Гуманитарно-экономическом колледже Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) началась итоговая государственная аттестация выпускников по специальностям «Переводческое дело» и «Иностранный язык» (английский язык). Хотим при этом отметить, что по специальности «Переводческое дело» этот выпуск первый. Первый набор на базе знаний 9 классов по этой специальности состоялся в 2018 году. Первый выпуск по специальности «Иностранный язык» состоялся в прошлом году. Выпускники по этим специальностям с этого года получили возможность продолжить свое образование по программам высшего образования (бакалавр) в самом МНУ по направлению «Филологическое образование», по профилю «Иностранный язык и литература». Учитывая их предыдущую подготовку выпускники данных специальностей продолжат обучение по программам высшего образования со второго курса дневного обучения и без сертификатов общереспубликанского тестирования. Такую же возможность имеют выпускники других колледжей, они будут пользоваться такими же правами, как и выпускники Гуманитарно-экономического колледжа МНУ. Добро пожаловать в МНУ!

Кафедра иностранных языков, теории и практики перевода МНУ


ЭАУнун ГУМАНИТАРДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК КОЛЛЕДЖИНИН “ЧЕТ ТИЛИ” ЖАНА “КОТОРМОЧУЛУК ИШИ” АДИСТИКТЕРИ БОЮНЧА БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРДҮН ЖАҢЫ МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ ЖӨНҮНДӨ

К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) Гуманитардык-экономикалык колледжинде “Чет тили” (англис тили) жана “Котормочулук иши” адистиктери боюнча жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация башталды. Эскертип кетсек, бул жылы “Котормочулук иши” адистиги боюнча алгачкы бүтүрүүчүлөр чыгарылууда. Бул адистик боюнча кабыл алуу ЭАУда алгач 2018-жылы 9 класс билими негизинде жүргүзүлгөн. “Чет тили” адистиги боюнча биринчи бүтүрүүчүлөр өткөн жылы аякташкан. Ушул окуу жылынан аталган адистиктер боюнча ЭАУнун Гуманитардык-экономикалык колледжинин бүтүрүүчүлөрү билимин жогорку кесиптик программалар боюнча (бакалавр) университеттин өзүндө улантуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. ЭАУ ушул жылдан “Филологиялык билим берүү” багыты, “Чет тили жана адабияты” профили боюнча талапкерлерди кабыл алууну баштайт. ЭАУнун Гуманитардык-экономикалык колледжинин “Чет тили” жана “Котормочулук иши” адистиктери боюнча бүтүрүүчүлөрү билимин күндүзгү бөлүмдө экинчи курстан улантышат, жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификаты милдеттүү эмес. Башка колледждердин бүтүрүүчулөрү да ушул эле шарт менен кабыл алынышат. ЭАУга кош келиңиздер!

ЭАУнун Чет тилдер, котормо теориясы жана тажрыйбасы кафедрасы

190 View