К.Ш.ТОКТОМАМАТОВ АТЫНДАГЫ ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИНИН КАТТОО КЕНСЕСИ

Каттоо кенсеси жөнүндө маалымат

Жогорку квалификациядагы адистерди окутуу жана даярдоо сапатын артыруу, иннова технологияларды кеңири колдонуу, кредиттик технологияны киргизүү менен автоматташтырылган тутумдарга өтүү максатында Экономика жана ишкердик университетинин Каттоо кеңсеси 2015-жылдын 12-февралында ректордун №33-буйругунун негизинде түзүлгөн.

Каттоо кеңсесинин башчысына э.и.к., профессор Н.А. Ормонов дайындалган  Кеңсенин иш кагаздарынын жүргүзүлүшүнүн ыкчамдатуу үчүн персоналдык компьютерлер оператору кошумча штаты ачылып Д. Волков дайындалган о.э. каттоо кеңсесинин офис менеджерлери А. Молдобаева, З. Маматайсаева, Э. Кокуева институттун иш кагаздарын алып барат. Каттоо кеңсесинин карамагында үзгүлтүксүз билим берүү, сырттан окуу бөлүмдөрүн

«Каржы жана статистика»,

«Бухгалтердик эсеп,  талдоо жана

көзөмөл»,  «Экономика,

менеджмент, жана  укук» жана

«Философия жана  жалпы билим

берүү сабактары»,  «Дене тарбия

жана спорт»  кафедралары тейлейт.

Кафедраларда илимдин доктор-

лору, кандидаттары,  профессор, доценттер жана тажрыйбалуу мугалим-практиктер эмгектенишет.

Каттоо кеңсесинин башчысы, ф.и.к. профессор Дүйшеев Жеңишбек Аматисакович

 


Штат ИНОО

1. Дүйшеев Жеңишбек Аматисакович-Директор;
2. Маматайсаева Замира Аматовна-офис-менеджер;
3. Сартбаева Гүлназ Пахирдиновна-офис-менеджер;
4. Гаипова Акдана Абдижалиловна-оператор.