Менеджер по персоналу

Департамент жөнүндө маалымат

Жалал-Абад коммерциялык институту 1993-жылдын 1-апрелинен негизделген күндөн баштап кадрлар бөлүмү түзүлгөн. Биринчи кадрлар бөлүмүнүн инспектору болуп  Т.П.Мещерякова дайындалган. 1996-дан 2003- жылга чейин бөлүмдү А.Б.Естебесова жетектеген. А.К.Рахманова, Ж.А.Кудайбердиева 2009-жылга чейин кадрлар бөлүмүнүн  инспектору болуп иштеп келишкен.

Уюштуруу бөлүмү 2009-жылдын  11-февралында ректордун буйругу менен Университеттин структуралык бөлүмү болуп түзүлгөн.

Экономика жана ишкердик университетинин Илимий кенешинин 2016-жылдын 28-июнундагы отурумунун чечиминин (отурум баяны №32) жана ЭИУнин 2016-жылдын 15-августунун №98 буйругунун негизинде структуралык өзгөрүлөрдүн негизинде уюштуруу бөлүмү жоюлуп кызматкерлер боюнча менеджер штаты ачылган.

Түзүлгөндон баштап Суеркулова Гульбара Шамшидиновна  жетектеп келүүдө.

Нормативдик документтер: КРнын эмгек кодекси, ЭИУнин уставы, жааматтык келишим, билим берүү жана илим министрлигинин буйруктары, жоболору, ЭИУнинин Окумуштуулар Кеңешинин чечимдери.

Кызматкерлер боюнча менеджердин  иш мазмуну:

 Экономика жана ишкердик университетинин иш кагаздарын, ички нормативдик актыларын сактоочу бөлүм. Ар бир кызматкердин кызматтык милдети жана келишимдери түзүлгөн, папкаларга жана өздүк делолорго тиркелет.

Кызматкерлер боюнча менеджер арыздар, билдирүүлөрдүн резолюциясына ылайык тиешелүү мыйзам, эрежелердин чегинде буйруктардын аткарылышына, өздүк делолордун сакталышына жана жаңыланышына жооп берет. Жумуштан бошогон кызматкерлердин  өздүк делолорун  архивге акт менен өткөрүү иштерин алып барат.

 Менеджер келечекте иш кагаздарын эффективдүү алып баруу жана  убакытты интенсивдештирүү максатында жаңы информациялык технология методдорун  практикалоону өнүктүрүү  боюнча иш-чараларды  белгилейт.

Суеркулова Гульбара Шамшидиновна Уюштуруу департаментинин башчысы.

тел:(+996773) 678980                

э-почта: personal@uep.kg