Канторо Шарипович Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин туңгуч президенти, негиздөөчүсү

экономика илимдеринин доктору, профессор

Токтомаматов Канторо Шарипович жөнүндө маалымат


Аты-жөнү: Токтомаматов Канторо Шарипович

Туулганжылы:  20-декабрь,  1947-жыл

Илимий наам-даражасы: э.и. д., профессор

Улуту: Кыргыз

Туулган дареги: Ош областы, Кара-Кулжа району, Кара-Кулжа айылы.

Жашаган дареги: Ж-Абад шаары, Э.Мурзабеков көчөсү, тупик 4

Тел. номери,у.тел.: 5-08-04,  (0770) 11-11-00

Аяктаган окуу-жайы: Кыргыз Улуттук университетинин “Экономика” факультетин аяктаган, 1975-жылы аспирантуранын күндүзгү бөлүмүн бүткөн


Иштеген мекемелери, ээлеп келген кызмат орундары,азыркы кызмат орундары

Иштеген жылдары

Иштеген мекемеси

Ээлеген кызмат орду

1970-ж.

Ош  обл. “Эл каржылоо” бөлүмү

улук инспектор

1975-1993

Кыргыз мамлекеттик университети

улук окутуучу,доцент,декан. орун басары

1993-2016

2016- жылдан азыркы убакытка чейин

Экономика жана ишкердик университети

Экономика жана ишкердик университети

ректор,каф. башчысы

ЭИУнун президенти

Басмадан жарык көргөн эмгектери жөнүндө маалыматтар: (саны, анын ичинен)

окуу куралдары-4

монографиялары-3

Макалалары-87

Маектер-29

Окуу усулдук колдонмолору-4

Газеталарга чыккан макалалары-17

Диссертациянын шифры жана темасы

Кандидаттык

Доктордук

08.00.05.

 

Углубление экономической реформы и проблемы социально-экономического развития Кыргызской Республики. 

Научный консультат:Купуев Пирмат Купуевич

-

Негизги илимий эмгектери

Илимий эмгектеринин аталышы

Чыгарылган жери жана жылы

Авторлоштор

1.

Современные аспекты социольно-экономического развития Кыргызской Республики

Бишкек 1999-жыл

 

2.

Правовые нормы и основные направления проведения аудита инновационной деятельности Характеристика методов управления персоналом и кадровое планирование в условиях рынка.

Научно-популярный периодический журнал «Вестник университета Экономики и предпринимательства

Мамасыдыков А.А.

3.

Системный подход.  Организационные структуры инновационного менеджмента.в теории управления

Политика и общество КНУ

им. Ж. Баласагына. №1-2 2010г.

Мамасыдыков А.А.

4.

Закономерности роста эффективности основных фондов на стадии развитого социализма

 

 

5.

Бухгалтерский учет в акционерных предпритиях

Жалал-Абад 1995 г.

 

6.

Макроэкономика

Жалал-Абад 2000 г.

 

Татыктуу болгон илимий наамдары, даражалары, алган сыйлыктары

Жылдары

Берген мекеменин аты

Алган наамы, даражалары

1995-жыл

КРнын билим жана илим министирлиги

Эл агартуунун отличниги

2001-жыл

КРнын билим, илим жана маданият министрлиги

Ардак грамота

2003-жыл

“Руханият”ассоциоциясы

Эл аралык “Руханият” сыйлыгы

 

И.Разаков атындагы КТУ

Ардактуу профессору

 

Кара-Кулжа  району

Ардактуу атуулу

 

“Улудаг” университети (Туркия)

Ардактуу профессору

2003-жыл 27-декабрь

“Азия нуру” газетасы

Ардак грамота

2005-жыл 31-январь

Центральный комитет профсоюза работников торговли, общественного питания, других форм предпринимательства

Ардак грамота

2006-жыл

Центральный комитет профсоюза работников торговли, общественного питания, других форм предпринимательства

Диплом

2007-жыл

Облустук кыргыз тили комиссиясы

Ардак грамота

2007-жыл

Мамлекеттик “Акыйкат” гезити

Диплом

2009-жыл 2-октябрь

Жалал-Абад облустук мамлекеттик администрациясы

Ардак грамота

2010-жыл

Россия, Москва шаары ”Международная корпорация социального партнерства”

“Төш белги”

2010-жыл

Россия, Москва шаары "Международная корпорация социального партнерства"

“Награды тысячилетия”

2010-жыл

КР Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети.

“Күбөлүк”

2010-жыл

КР мамлекеттик расмий газети “Эркин-Тоо”

2010-жылдын “мыкты инсаны” диплом

2011-жыл 28-ноябрь

Жалал-Абад шаарынын мериясы

“2011-жылдын билим берүү тармагындагы мыкты ишкери” номинациясынын жеңүүчүсү

2013-жыл 27-август

КР Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети.

“Кызматташтык  үчүн” төш белгиси менен сыйланат

Билимин өркүндөткөнү жана сертификаттары

Мөөнөтү

Мекеменин аты

Алган документ

1.

2010-жыл

Москва ш.  “Интеллект нации”

            сертификат

2.

2010-жыл

КР Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети.

               “Күбөлүк”

Мүнөзү: боорукер, дасыккан окутуучу, принципиалдуу, аракетчил

Үй-бүлөсү:   үй-бүлөөлү, 7 баланын атасы