21 сентября сего года профессорско-преподавательский состав и студенты Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) приняли активное участие в общегородском субботнике в честь Всемирного Дня чистоты. В рамках этой акции коллектив и студенты МНУ очистили от мусора внутреннюю и прилегающие территории, а также отдельные участки города Жалал-Абад. Каждый участник субботника проникся общей идеей Всемирного дня чистоты и проявил всемерное усердие в наведении чистоты и порядка на своем жизненном пространстве!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин профессор-окутуучулар курамы жана студенттери Бүткүл дүйнөлүк Тазалык күнүнө арналган ишембиликке активдүү катышышты!

Үстүбүздөгү жылдын 21-сентябрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) профессор-окутуучулар курамы жана студенттери Бүткүл дүйнөлүк Тазалык күнүнө арналган жалпы шаардык ишембиликке активдүү катышышты. Аталган иш-чаранын алкагында ЭАУнун профессор-окутуучулар курамы жана студенттери окуу жайдын ички жана ага жанаша аймактарды, аны менен бирге Жалал-Абад шаарынын айрым аймактарын таштандылардан тазалап, айлана-чөйрөсүн иретке келтиришти. Ишембиликтин ар бир катышуучусу Бүткүл дүйнөлүк Тазалык күнүнүн демилгелерин чын жүрөктөн колдоп, өздөрүнүн аймагында тазалык-тартип үчүн болгон күчүн жумшашты!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

362 View