Студенческий отдел кадров

Студенттик кадр бөлүмүнүн милдеттери

Студенттик кадр бөлүмүнүн милдеттери:

  • жогорку жана орто кесиптик окуу жайларга тийиштүү калыптык (типтүү) документацияга ылайык студенттердин документациясын жүргүзүү;
  • студенттерди окууга кабыл алуу, курстан курска которуу, студенттер катарында калыбына келтирүү, окуудан четтетүү буйруктарын даярдоо;
  • буйруктардын көчүрмөлөрүн башка окуу бөлүмдөрүнө берүү;
  • өздүк иштеринин талаптарга ылайык болушун көзөмөлдөө, академиялык маалыматтарды, дипломдорду даярдоо маселелеринде иш жүргүзүү;
  • студенттердин өздүк иштеринин тийиштүү калыпта болушун камсыздап, сактоо;
  • студенттер жөнүндөгү маалыматтарды өз убагында киргизүү;
  • окуу карточкаларын, сынак китепчелерди жана студенттик билеттерди даярдоо;
  • архивге өткөн студенттердин документтерин бүтүндүктө сактоо (өздүк иштеринин, анын ичинде сынак китепчелеринин, дипломдук иштеринин);
  • аскердик комиссариаттардын талаптарына ылайык студенттердин аскердик катталышын көзөмөлдөө, маалыматтарды даярдоо;
  • паспортторду каттоо талаптарына ылайык студенттердин паспортторун каттоосун көзөмөлдөө, маалыматтарды даярдоо.
Номенклатура дел

Абдалимова Нургүл Бабединовна

Кызмат орду: Студенттик кадр бөлүмүнүн башчысы

Телефон: +996 772 745929;

E-mail: abnurgul@mail.ru


Жумуш убактысынан

   

 


Бөлүмдүн кызматкерлери


Бөлүм башчы
Абдалимова Нургүл Бабединовна
Абдалимова Нургүл Бабединовна
Бөлүм башчы

Дареги: Жалал-Абад ш., Спутник к/р., Көкарт к.25

Телефондору:

Мобилдик:  +996 772 745929;

Кызматтык: +996 3722 52852.

E-mail:  abnurgul@mail.ru

Жоробаева Самара Баимбетовна
Жоробаева Самара Баимбетовна

teammembers Awesome Content

Рсалиева Айчүрөк Алманбековна
Рсалиева Айчүрөк Алманбековна

teammembers Awesome Content