Студенчески Отдел Кадров

Экономика жана ишкердик университетинин Студенттик кадр бөлүмү

Студенттик кадр бөлүмүнүн милдеттери:

  • жогорку жана орто кесиптик окуу жайларга тийиштүү калыптык (типтүү) документацияга ылайык студенттердин документациясын жүргүзүү;
  • студенттерди окууга кабыл алуу, курстан курска которуу, студенттер катарында калыбына келтирүү, окуудан четтетүү буйруктарын даярдоо;
  • буйруктардын көчүрмөлөрүн башка окуу бөлүмдөрүнө берүү;
  • өздүк иштеринин талаптарга ылайык болушун көзөмөлдөө, академиялык маалыматтарды, дипломдорду даярдоо маселелеринде иш жүргүзүү;
  • студенттердин өздүк иштеринин тийиштүү калыпта болушун камсыздап, сактоо;
  • студенттер жөнүндөгү маалыматтарды өз убагында киргизүү;
  • окуу карточкаларын, сынак китепчелерди жана студенттик билеттерди даярдоо;
  • архивге өткөн студенттердин документтерин бүтүндүктө сактоо (өздүк иштеринин, анын ичинде сынак китепчелеринин, дипломдук иштеринин);
  • аскердик комиссариаттардын талаптарына ылайык студенттердин аскердик катталышын көзөмөлдөө, маалыматтарды даярдоо;
  • паспортторду каттоо талаптарына ылайык студенттердин паспортторун каттоосун көзөмөлдөө, маалыматтарды даярдоо.

Кафедра төмөндөгү адистиктерди “БАКАЛАВР” багыты боюнча даярдап чыгарат  550800 “Эл аралык маилелер” жана 550300 “Филология”

Окуу мөөнөтү – 4 жыл

Окутуунун түрү  -  күндүзгү

Кызматкерлер


Бөлүм башчы
Абдалимова Нургүл Бабединовна
Абдалимова Нургүл Бабединовна
Бөлүм башчы

Дареги: Жалал-Абад ш., Спутник к/р., Көкарт к.25

Телефондору:

Мобилдик:  +996 772 745929;

Кызматтык: +996 3722 52852.

E-mail:  abnurgul@mail.ru

Архивариус жана аскердик каттоо, паспорттук көзөмөл боюнча адис
Жаанбаева Карачач Арстанбековна
Жаанбаева Карачач Арстанбековна
Архивариус жана аскердик каттоо, паспорттук көзөмөл боюнча адис

Дареги: Жалал-Абад ш., Спутник к/р., Жеңи-Жок к. 52/32

Мобилдик: +996 773 602224;

Үй: +996 3722 55314.

E-mail:                  

Документтер боюнча жооптуу кызматкер
Сартбаева Жылдыз Алимовна
Сартбаева Жылдыз Алимовна
Документтер боюнча жооптуу кызматкер

Дареги: Жалал-Абад ш., СМУ к/р., Кыргыз Республикасы к. 120а/7

Мобилдик: 996 773 515529;

Кызматтык: 996 3722 52852.

E-mail: