СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ МНУ ПРИСТУПИЛИ К ВЕСЕННИМ СУББОТНИКАМ!

Студенты и преподаватели Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) согласно приказа Министерства образования и науки Кыргызской Республики №226/1 от 3 марта сего года, а также по общественной инициативе активно приступили к весенним субботникам, которые продлятся с марта по конец мая сего года. В соответствии с плановыми мероприятиями в рамках названных субботников будут приведены в порядок и благоустроены внутренняя и внешняя территории университета: уберут скопившийся за зиму мусор, подметут тротуары и аллеи, вычистят канавы, побелят бордюры, приведут в порядок деревья и зеленые изгороди, посадят новые саженцы, приведут в порядок газоны. Профсоюзный комитет и хозяйственный отдел университета координируют проведение субботников, определяют направления и объем работ, активизируют участие студентов и сотрудников вуза в общественных работах в рамках субботников. Обязанность каждого члена общества – содержать в чистоте и порядке место проживания, работы и учебы, а также благоустройство окружающей среды!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


ЭАУнун СТУДЕНТТЕРИ ЖАНА АГАЙ-ЭЖЕКЕЛЕРИ ЖАЗГЫ ИШЕМБИЛИКТЕРДИ БАШТАШТЫ!

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин үстүбүздөгү жылдын 3-мартындагы №226/1 буйругуна жана коомдук демилгелерге ылайык К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) студенттери, агай-эжекелери үстүбүздөгү жылдын март айынан май айынын соңуна чейинки ишембиликтерге активдүү чыга башташты. Бул багыттагы иш-чаралардын мерчеми боюнча университеттин ички жана жанаша аймагы тазаланып, көрктөндүрүлмөкчү: кышы бою булуң-бурчтарда топтолгон таштандылар, акыр-чикирлер чыгарылат, арыктар тазаланат, көчөлөр, сейил жолдор шыпырылат, жээк таштар жана дарактар акталат, дарактар жана бадалдар иреттелет, жаңы көчөттөр отургузулат, гүлзарлар тартипке келтирилет. Окуу жайдын Кесиптик кошуун комитети жана чарба бөлүмү ишембиликтерде аткарылуучу иштерди тийиштүү нукка салып, кызматкерлер менен студенттерди тазалоо жана көрктөндүрүү иштерине активдүү катыштырууда. Жашаган, иштеген, окуган жерин, айлана-чөйрөнү тазалыкта кармоо, көрктөндүрүү – коомдун ар бир мүчөсүнүн милдети!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

494 View