Учебно- инспекционный департамент

О нас

Цели и задачи УИД

Организационная структура департамента

План работы УИД

Положение об УИД

Положения, регулирующие учебный процесс

Сыдыкова Гулзат Сагындыковна

Должность:  Директор учебно-инспекционного департамента

Тел. 0504 90 80 70
e-mail: gulzatss70@mail.ru
Образование: высшее, Кыргызский государственный университет, учетно-экономический факультет
Трудовая деятельность:
1988-1993 – студент Кыргызского государственного университета
1996 – преподаватель Жалал-Абадского коммерческого института
2001 – заместитель заведующего кафедрой финансов и статистики ЖАКИ
2008- заместитель декана по учебной работе факультета управления и финансов УЭП
2010 – начальник учебно-инспекционного департамента УЭП
2016 – заместитель директора учебно-информационного департамента УЭП
2018- директор учебно-информационного департамента МНУ


Сотрудники департамента


Директор департамента
Омошев Тологон Тенирович
Омошев Тологон Тенирович
Директор департамента

Омошев Төлөгөн Теңирович 1958-жылдын 24-майында Жалал-Абад областындагы Сузак районуна караштуу Калмак-Кырчын айылында кызматчынын үй-бүлөсүндө туулган.

Атасы Омошев Теңир - Калмак-Кырчын айылындагы Тоголок Молдо атындагы орто мектепте мугалим болуп иштеген.

Апасы Омошева Барниса үй кызматындагы аял болгон.

Т.Т.Омошев 1965-жылы Сузак районундагы №17 Тоголок Молдо (азыркы О.Тажибаев) атындагы орто мектепке биринчи класска барган.

1975-жылы орто мектепти ийгиликтүү аяктагандан кийин Ош шаарындагы Ош мамлекеттик педагогикалык институтуна (азыркы ОшМУ) математика адистиги боюнча физика-математика факультетине окууга тапшырып, аталган окуу жайды  1980-жылы артыкчылык диплом менен аяктаган.

Төлөгөн Теңирович алгачкы эмгек жолун өзү бүтүргөн Ош мамлекеттик университетиндеги физика-математика факультетинин матанализ кафедрасында окутуучу болуп баштаган.

1981-жылы Армения Республикасынын борбору Ереван шаарында Программалоо адистиги боюнча Алгоритм эсептөө борборунан үч айлык стажировкадан өткөн.

1982-1983-жылдары Москва шаарындагы М.В.Ломоносов атындагы университеттин механика-математика факультетиндеги матанализ кафедрасында бир жылдык стажировкада  стажер-окутуучу болуп иштеген.

Стажировкадан кийин Ош мамлекеттик университетинин физика-математика факультетинде эсептөө математикасы кафедрасында окутуучу болуп эмгек жолун уланткан.

1986-1989-жылдары Москва шаарындагы В.И.Ленин атындагы педагогикалык университетине күндүзгү бөлүмгө аспирантурага тапшырып, физика-математика илимдеринин доктору, профессор, Россия билим берүү академиясынын академиги В.Л.Матросовдун жетекчилиги астында математика адистиги боюнча илимий ишин жазган.

1995-жылы 13.00.02- “Математиканы окутуунун методикасы”  адистиги боюнча Бишкек шаарындагы Билим берүү академиясында илимий ишин ийгиликтүү коргоп, педагогика илимдеринин кандидаты илимий даражасына ээ болгон (09.11.1995 ж. Протокол №8к-1/6, диплом ИКД №001147).

1990-1993-жылдары Ош мамлекеттик университетинде окутуучу, ага окутуучу болуп информатика кафедрасында ишин уланткан.

1993-жылы Жалал-Абад шаарында жаңы ачылган Коммерциялык институтка (азыркы К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университет) ага окутуучу болуп которулган.

Ал эми 1995-2010-жылдары аталган окуу жайда Информатика кафедрасынын башчысы болуп эмгектенген.

2001-жылы Педагогика адистиги боюнча Жогорку аттестациялык комиссиясы тарабынан доцент деген илимий даражасын алган (25.10.2001 ж. Протокол №8дц-2/7, диплом ДЦ №000648).

1997-1999-жылдары Жалпы теориялык жана гуманитардык билим берүү факультетинин деканынын орун басары, ал эми 1999-2013-жылдары Экономика, менеджмент жана информациялык технологиялар факультетинин деканы болуп иштеген.

2007-жылы К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин окумуштуулар кеңешинин чечими менен профессор илимий наамына ээ болгон ( 23.03.2007 ж. Протокол №5, диплом дп №004).

2013-2016-жылдары К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте илим, эл аралык байланыштар жана инновациялык-билим берүү технологиялары боюнча проректор болуп эмгектенген.

2016-жылдан бүгүнкү күнгө чейин аталган окуу жайда Окуу-маалымат департаментинин директору болуп эмгектенип жатат.

Төлөгөн Омошев тарабынан окуу жайдын окуу процессин автоматташтыруу боюнча сунушу киргизилип, азыркы учурда окуу жайдын окуу процессинде модулдук-рейтингдик жана AVN системалары өзүнүн жетекчилиги астында ийгиликтүү иштетилип жатат. Окуу процесси менен гана чектелбестен окуу жайдын илимий жана тарбия иштери боюнча да көптөгөн алгылыктуу иштерди уюштуруп келүүдө.

Окуу жайдын тарыхында бир нече жылдар бою жетекчилик кызматтарда гана иштебестен, профориентациялык иштерде жана  кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы болуп да эмгектенип жатат. Окуу жайда уюштурулган жана Жогорку окуу жайлардын студенттеринин арасындагы өткөрүлүп жаткан Регионалдык студенттик олимпиадаларда окуу жайдын атынан жетекчилик кылып келет. 

Бүгүнкү күндө Төлөгөң Теңирович тарабынан 100 дөн ашык илимий-методикалык эмгектер жарык көрдү. Жылда эл аралык, республикалык жана чөлкөмдөр аралык илимий-практикалык конференцияларга илимий макалалары менен активдүү катышып келе жатат. Жогоруда айтылган кызматтарда үзүрлүү эмгектенгендиги үчүн бир топ сыйлыктардын ээси болгон:

-2009-жылы Экономика жана ишкердик университетинин “Ардак грамотасы”;

-2012-жылы Жалал-Абад шаарынын мэриясынын “Алкышы”;

-2005-жылы Жалал-Абад шаарынын мэриясынын “Ардак грамотасы”;

-2006-жылы Жалал-Абад областтык администрациясынын “Ардак грамотасы”;

-1999-жылы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин “Ардак грамотасы”;

-2003- жылы Кыргыз Республикасынын “Билим берүүсүнүн мыктысы” наамы;

-2016-жылы Кыргыз кооперациясына 90 жылдыгы медалы;

-2016-жылы Кыргыз Республикасынын ардактуу инсандар коомдук бирикмесинин “Ардактуу аксакалы” ордени;

-2017-жылы Сузак районунун “Ардактуу атуулу” наамы;

-2017-жылы Казак Республикасынын Регионалдык Менеджмент Академиясынын мүчө-корреспонденти;

-2017-жылы Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университеттин “Ардак грамотасы”.

Үй-бүлөөлүү, аялы Омошева Айкүмүш – орто мектепте мугалим.

Төрт баланын атасы, 4 неберенин чоң атасы жана 7 неберенин таятасы.

Ведущий специалист
Касымов Талгарбек Маматович
Касымов Талгарбек Маматович
Ведущий специалист

Год и место рождения: 19 августа 1980 года

Кара-Кульджинский район, с. Көңдүк

Образование: 

Высшее:

  • ОшГУ, факультет кыргызской филологии, “Учитель кыргызского языка и литературы”
  • УЭП,   специальность “Бухгалтерский учет, анализ и аудит”
Диспетчер
Акматкулова Райкан Расулбековна
Акматкулова Райкан Расулбековна
Диспетчер

Туулган жылы: 1994-жыл  22-октябрь

Билими:  ОшКУУ, 2006-ж. физик мугалими

Жашаган жери: Жалал-Абад шаары микро район Спутник

Билим сапаты:  Жогору 

Байланыш ном: 0771-72-70-27, 0550-72-70-27

диспетчер
Касымалиева Гулжамал Касымалиевна
Касымалиева Гулжамал Касымалиевна
диспетчер

teammembers Awesome Content

инспектор
Абжалилова Айпери Абжалиловна
Абжалилова Айпери Абжалиловна
инспектор

Резюме

АбжалиловаАйпери

Абжалиловна

инспектор

Личная информация

Телефон: +996770480870

Электронная почта: moon139@mail.ru

Место проживания: г. Джалал-Абадс.Ынтымак

Образование: Высшее

Дата рождения: 14 мая 1993

Пол: Женский

Семейное положение: Не замужем

Образование

Учебное заведение: Джалал-Абадский Государственный Университет

Дата окончания: июнь 2016 года

Факультет: Филология

Специальность: Лингвист. Перевод и переводоведение

Опыт работы

Период работы: сентябрь 2014 года - январь 2015 года

Должность: репетитор китайского языка

Организация: образовательный центр "Аннур-Эдукаре"

Период работы: февраль 2015 года - июнь 2016 года

Должность: учитель английского языка

Организация: средняя школа №96 М.Торомаматов

Дополнительная информация

Иностранные языки: русский, английский, немецкий (со слов),китайский (разговорный).

Компьютерные навыки: MSOffice

Дополнительно: Отсутствие вредных привычек, самостоятельность, ответственность, коммуникабельность.

Диспетчер
Алиева Наргиза Мыктыбековна
Алиева Наргиза Мыктыбековна
Диспетчер

Алиева Наргиза Мыктыбековна

Диспетчер

 

  Дата рождения:           5 октябрь 1992 г.

Место рождения:        г.Джалал-Абад, с.Тайгараев, ул. Дадан Баев 121
Гражданство:              Кыргызстан
Моб. телефон:             +(996) 779-86-56-25,  559- 86-56-25

Эл. почта:                    alinargiz@list.ru

Семейное положение:         не замужем

                  

Образование:               1999-2010 г. Средняя школа №10, им. Т. Кошматов,

                                          г. Джалал – Абад.

                                          2010- 2015г. факультет историко–филологический,

                                          КУУ

                                         
Специальность:                   «учитель иностранного языка »

Опыт работы:             2015 г.  КУУ - кафедра  «Английская филология».  Лаборант.

2016- 2017 гг. инновационная школа-гимназия №9 имени Р.Санатбаева – учитель иностранного языка.

2018 г.  ЖАГУ, ФПИТ – диспетчер.

Повышение

квалификации:            2015- сентябрь, Семинар «THT»., методика

                                      преподавания английского языка  (сертификат).  

Профессиональные навыки и знания:

Пользователь ПК: MS Office: Word, Excel

Водительские права

Знание иностранных языков: Английский язык 

 Русский язык

 Кыргызский (родной)

Диспетчер
Токтомаматова Даткайым Курманбековна
Токтомаматова Даткайым Курманбековна
Диспетчер

Токтомаматова Даткайым Курманбековна

Информация о себе:  дата рождения: 26 октября 1992г.

Место рождения: р. Кара-Кульджа, Жалал-Абадскаяобл.

Мобильный телефон: 0774 500 547, 0708 46 06 26

Семейное положение: Замужем.

Образование:Высшее.С 2010года по 2015год Университет экономики и предпринимательства

По специальности: Экономист.

Знание языков: кыргызский-родной,

                                      русский-свободно,

                                      английский-со словарем

Место работы: МНУ имени К.Ш.Токтомаматова

Коротко о себе:Увлекаюсь  спортом, стремлюсь во всем быть успешным.