Уважаемые коллеги, дорогие студенты и выпускники Международного университета им. К. Ш. Токтомаматова!

Сегодня день создания нашего университета. 1 апреля 1993 года Президент Кыргызской Республики А. Акаев подписал Указ N VII-100 «О создании в г. Жалал-Абад Коммерческого института Кыргызпотребсоюза». Первым ректором вуза был назначен д.э.н.. профессор, академик РАМ Канторо Шарипович Токтомаматов, который, объединив усилия педагогического коллектива, внёс большой личный вклад в его становление и развитие. Сегодня вуз с гордостью носит его имя. Желаем профессорско-преподавательскому составу МНУ успехов в деле профессионального обучения и воспитания молодежи! Выпускникам и студентам МНУ успехов в профессиональной деятельности!
Ректорат МНУ Профсоюзный комитет


К. Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин жогорку кесиптик билим берүү жаатындагы ишмердигине 27 жыл!

Жалал-Абад шаарынын көркүнө көрк кошкон уюм-мекемелердин бири К. Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университет. Бүгүн бул университеттин жогорку кесиптик билим берүү жаатында алгылыктуу ишмердигине 27 жыл толду. 1993-жылдын 1-апрелинде Кыргыз Республикасынын Президенти А. Акаев N VII — 100 «Жалал-Абад шаарында Кыргыз керек-жарак биримдигинин Коммерциялык институтун түзүү жөнүндө» Жарлыгына кол койгон. Тунгуч ректору болуп э.и.д., профессор, РМА академиги К. Ш. Токтомаматов дайындалган. К. Ш. Токтомаматов педагогикалык жамааттын башын бириктирип, окуу жайдын өсүп-өнүгүүсү үчүн зор жеке салымын кошкон. Бүгүнкү күндө университет анын ысымын наам катары сыймыктануу менен алып жүрөт. Ушул жакшы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, К. Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин профессор-окутуучулар курамын чын жүрөктөн куттуктайбыз! Студенттерине жана бүтүрүүчүлөрүнө кесиптик ишмердикте ийгиликтерди каалайбыз!

Ректорат Кесиптик кошуун

535 View