ЭАУда КУРГАК УЧУК МЕНЕН КҮРӨШТҮН БҮТКҮЛ ДҮЙНӨЛҮК КҮНҮНӨ КАРАТА АТАЙЫН ИШ-ЧАРА ӨТКӨРҮЛДҮ!

Коомчулукка белгилүү болгондой, 24-март — Кургак учук менен күрөштүн бүткүл дүйнөлүк күнү. Бул күн 1982-жылдан бери Саламаттыкты сактоонун бүткүл дүйнөлүк уюму, ошондой эле Кургак учук жана башка өпкө оруулары менен күрөшүүнүн эл аралык биримдиги тарабынан микробиолог Робер Кохтун кургак учук оорусун козгогон Кох таякчасын аныктап ачкандыгынын 100 жылдыгына туураланып жыл сайын өткөрүлүп келүүдө. Бул ачылыш 1882-жылдын 24-мартында болгон. Кургак учук – жугуштуу оору, ал өпкөнү зыяндуу микробактериялар менен дартка чалдыктырат. Ушул маанилүү күндү тийиштүү белгилөө, айтылган ооруга коомчулуктун назарын буруу максатында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) чоң жыйындар залында Жалал-Абад шаарындагы медициналык колледждердин  студенттери арасында сынактык иш-чара өткөрүлдү. Бул иш-чарага ЭАУнун Эл аралык медициналык колледжинин, ЖАМУнун Медициналык колледжинин жана Жалал-Абад медициналык колледжинин студенттери катышты. Иш-чара алкагында кургак учук оорусун алдын алуу, аны менен күрөшүүнүн негиздери боюнча билимдер сынагы, аны менен бирге дубал гезиттеринин сынагы, о.э. удаалаш номинациялар боюнча жарыштар болду. Жалал-Абад шаарынын медициналык окуу жайларынын студенттери мыкты билимдерин көрсөтө алышты, алардын ичинен ЖАМУ Медициналык колледжинин жана ЭАУ Эл аралык медициналдык колледжинин студенттери өзгөчө айырмаланышты. Иш-чаранын меймандары тизмесинде Жалал-Абад областтык үй-бүлөлүк медицина борборунун, Жалал-Абад Кургак учук диспансеринин жана Кызыл ай коомунун жетекчилиги, өкүлдөрү болушту.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү ж/а коомчулук менен байланыштар кызматы

_____________________________________________________________ 

В МНУ ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ В ЧЕСТЬ ВСЕМИРНОГО ДНЯ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ!

Как известно общественности, 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. Этот день был учрежден в 1982 году по решению Всемирной организации здравоохранения и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями и приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза – палочки Коха. Именно 24 марта в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох сделал свое открытие. Туберкулез – это инфекционное заболевание, вызванное микобактерией, поражающее чаще всего легкие. В канун этой значимой даты, а также в честь этого дня в большом актовом зале Международного университета им. К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) состоялось конкурсное мероприятие, проведенное среди медицинских колледжей города Жалал-Абад. В этом мероприятии приняли участие студенты Международного медицинского колледжа МНУ, Жалал-Абадского медицинского колледжа и Медицинского колледжа ЖАГУ. В рамках названного мероприятия были проведены различные конкурсы на знание основ предупреждения и борьбы с такой болезнью, как туберкулез, конкурсы стенгазет по этой теме, а также конкурсы по параллельным номинациям. Студенты всех названных средних профессиональных медицинских учебных заведений показали хорошие знания по теме мероприятия, а также проявили высокую активность. Особенно отличились студенты Медицинского колледжа ЖАГУ и Международного медицинского колледжа МНУ. Гостями мероприятия были руководство Жалал-Абадского областного центра семейной медицины, Жалал-Абадского туберкулезного диспансера, Общества Красного полумесяца. 

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

170 View