В МНУ ПРОВЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР МАТЕМАТИКИ»

11 ноября сего года в большом актовом зале Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) состоялось интеллектуальное мероприятие «Путешествие в мир математики», организованное профессорско-преподавательским составом кафедры общеобразовательных дисциплин. По программе мероприятия были проведены презентации, конкурсы, викторины, игры на такие темы, как «Говорят цифры», «Битва математиков», «Интересные математические факты», «Задачи и ответы». Вместе с этим, конечно же, были шутки, песни и другие развлекательные номера по теме мероприятия, в т.ч. показ оригинальной моды. Хотим отметить, что мероприятие было очень занятным и интересным. Особо отличившиеся были отмечены призами.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


ЭАУда “МАТЕМАТИКА ДҮЙНӨСҮНӨ САЯКАТ” АТТУУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК ИШ-ЧАРА ӨТКӨРҮЛДҮ

Үстүбүздөгү жылдын 11-ноябрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) чоң жыйындар залында “Математика дүйнөсүнө саякат” аттуу интеллектуалдык иш-чара жалпы билим берүүчү сабактар кафедрасынын профессор-окутуучулар курамы тарабынан өткөрүлдү. Иш-чаранын программасы боюнча “Сандар сүйлөйт”, “Математиктер салгылашы”, “Кызыктуу математикалык фактылар”, “Маселелер жана жооптор” темаларында көрсөтүүлөр, сынактар, оюндар, жарыштар сунушталды. Булар менен бирге, албетте, иш-чаранын темасында тамашалар, ырлар жана башка көңүл ачуучу номерлер болушту, анын ичинде оригиналдуу мода көрсөтүү болгонун да кошуп кетели. Аталган иш-чара жалпысынан абдан кызыктуу жана мазмундуу болгонун белгилейбиз. Өзгөчө айырмалангандар сыйлыктарга татыктуу болушту.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

785 View