В МНУ СОСТОЯЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ПРОЕКТА «ИНИЦИАТИВНАЯ МОЛОДЁЖЬ»

22 ноября сего года в Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова в г. Жалал-Абад (МНУ) состоялся региональный молодежный форум проекта «Инициативная молодёжь». Форум был инициирован и организован Государственным агентством по делам молодежи, физической культуре и спорту при Правительстве Кыргызской Республики, поддержан миссией USAID в Кыргызской Республике, Фондом Ага Хана, молодежной организацией IDEA в Центральной Азии. В форуме приняли участие лидеры республиканского и регионального актива инициативной молодежи страны, представители молодежных организаций, в т.ч. ближнего и дальнего зарубежья (США, Украина, Армения и др.). Основная идея форума – предоставить активной молодежи южного региона республики информацию о возможностях и лучших практиках активного вовлечения молодежи в процессы принятия решений по социально-экономическим, инфраструктурным и прочим сопутствующим вопросам. В ходе форума шел активный обмен опытом, состоялся интересный диалог между молодежными лидерами и активистами, продвигались новые идеи по вовлечению молодежи в продвижение социально-экономических и инфраструктурных проектов. По итогам форума можно уверенно сказать, что организаторы и участники названного мероприятия сделали еще несколько шагов в продвижении молодежных инициатив! По окончании форума организаторы и участники выразили глубокую признательность ректорату МНУ за деятельную помощь и весомый вклад вуза в проведение названного регионального молодежного мероприятия. Всегда добро пожаловать в МНУ!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


ЭАУда “ДЕМИЛГЕЛҮҮ ЖАШТАР” ДОЛБООРУНУН ЧӨЛКӨМДҮК ЖАШТАР ФОРУМУ ӨТКӨРҮЛДҮ

 Үстүбүздөгү жылдын 22-ноябрында Жалал-Абад шаарындагы К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте (ЭАУ) “Демилгелүү жаштар” долбоорунун чөлкөмдүк жаштар форуму өткөрүлдү. Форум Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар, дене тарбия жана спорт иштери боюнча мамлекеттик агенттиги тарабынан демилгеленген жана уюштурулган. Форумдун өткөрүлүшүнө USAID жана Ага Хан фондунун Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүктөрү, Борбордук Азиядагы IDEA жаштар уюму колдоо көрсөтүшкөн. Аталган форумга жаштардын республикалык жана чөлкөмдүк деңгээлдеги активинин лидерлери, алар менен бирге мейман иретинде алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдүн (США, Украина, Армения ж.б.) жаштар уюмдарынын өкүлдөрү катышышты. Форумдун негизги идеясы – республиканын түштүк чөлкөмүндөгү активдүү жаштарга социалдык-экономикалык, инфраструктуралык жана аларга удаалаш маселелер боюнча чечимдерди кабыл алуу жараяндарына жаштардын тартылышы маселелеринде маалымат берүү, мыкты тажрыйба алмашуу. Форумдун жүрүшүндө жаштар иш-чаранын темасы боюнча кеңири тажрыйба алмашышып, ойлорун ортого салышып, бир катар жаңы демилгелерди көтөрүштү. Форумдун жыйынтыгы боюнча корутундубуз: аталган иш-чаранын уюштуруучулары жана катышуучулары жаштардын демилгелерин илгерилетүү үчүн дагы бир нече алгылыктуу кадамдарды жасашты! Иш-чаранын соңунда форумдун уюшуруучулары жана катышуучулары ЭАУнун ректоратына окуу жай тарабынан көрсөтүлгөн жардам жана маанилүү салым үчүн терең ыраазычылыктарын билдиришти. ЭАУга кош келиңиздер!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

903 View