В жана С вирустук гепатит менен ооруларды эрте аныктоо үчүн областыбыздын  жарандарын бекер изилдөөгө каражат чогултуу боюнча марафонго ЭАУнун катышуусу жөнүндө

Үстүбүздөгү жылдын 10-ноябрында Барпы Алыкулов атындагы Жалал-Абад областтык Кыргыз драма театрында В жана С вирустук гепатит менен ооруларды, боордун циррозун эрте аныктоо үчүн областыбыздын 10000 жаранын бекер изилдөөгө каражат чогултуу боюнча марафон өткөрүлдү. Аталган марафонго Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университет (ЭАУ) да катышты. Марафонго университеттен өкүл болушуп ЭАУнун Окуу-маалымат департаментинин директору, п.и.к., профессор Т.Т. Омошев жана ЭАУнун Эл аралык медициналык колледжинин директорунун орун басары, б.и.д., доцент Ж.Т. Самиева катышышты. ЭАУнун акчалай салымы 5000 сомду түздү. Мындай иш-чаралар коомубуз үчүн абдан пайдалуу, жарандарыбыздын ден соолугу үчүн керектүү деп эсептейбиз.

Бул иш-чара Кыргызстандын Жугуштуу оорулар боюнча адистери жана гепатологдору коому тарабынан, областтык жетекчиликтин жана медициналык уюм-мекемелердин колдоосу менен уюштурулган.

Об участии МНУ в марафоне по сбору средств на бесплатное обследование граждан области на вирусные гепатиты В и С

10 ноября сего года в Жалал-Абадском областном Кыргызском драматическом театре имени Барпы Алыкулова состоялся марафон по сбору средств на бесплатное обследование 10000 граждан области на вирусные гепатиты В и С для раннего выявления цирроза печени. В названном марафоне принял участие и Международный университет в г. Жалал-Абад (МНУ). От имени университета в марафоне приняли участие директор Учебно-информационного департамента МНУ, к.п.н., профессор Т.Т. Омошев и зам.директора Международного медицинского колледжа МНУ, д.б.н., доцент Ж.Т. Самиева. Вклад МНУ составил 5000 сомов. Считаем данную акцию полезной для общества, для здоровья наших граждан.

Названная акция была организована Обществом инфекционистов и гепатологов Кыргызстана при поддержке областного руководства и областных медицинских учреждений..

396 View