“Пандемия учурунда түрк тилдүү өлкөлөрдүн жана элдердин кызматташтык мамилелери” аталышындагы XVIII Түрк дүйнөсүнүн эл аралык илимий-практикалык онлайн конференциясы жөнүндө

Үстүбүздөгү жылдын 12-14-декабрында Түркия Республикасынын Сакария университетинде “Пандемия учурунда түрк тилдүү өлкөлөрдүн жана элдердин кызматташтык мамилелери” темасындагы XVIII Түрк дүйнөсүнүн эл аралык илимий-практикалык онлайн конференциясы өткөрүлдү. Аталган конференцияга тогуз өлкөдөн үч жүздөн ашык окумуштуулар жана адистер катышышты. Анын ичинде К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин ректору жана профессор-окутуучулар курамы. ЭАУ ректору, э.и.д., профессор, РМА академиги С.А. Өмүрзаков конференциянын жүрүшүндө баяндама менен чыгып, ЭАУнун жыйырмадан ашык кызматкери өз илимий макалаларын жөнөтүштү. Конференцияда түрк тилдүү өлкөлөрдүн экономикалык жана маданий кызматташуусу, илим жана билим чөйрөлөрүндө кызматташуулары боюнча маанилүү маселелер каралып, иштиктүү сунуштар берилди. Жалпысынан конференция жогорку деңгээлде жана аталышы боюнча абдан мазмундуу болуп өттү.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар боюнча кызматы


О XVIII Международной научно-практической онлайн конференции тюркского мира на тему «Связи сотрудничества тюркоязычных стран в период пандемии»

12-14 декабря сего года в Университете Сакарии Турецкой Республики состоялась XVIII Международная научно-практическая онлайн конференция тюркского мира на тему «Связи сотрудничества тюркоязычных стран в период пандемии». В названной конференции приняли участие более трехсот ученых и специалистов из девяти стран. В работе конференции приняли участие и ректор, а также профессорско-преподавательский состав Международного университета им. К.Ш. Токтомаматова. Ректор МНУ, д.э.н., профессор, академик РАМ С.А. Омурзаков выступил с докладом, более двадцати сотрудников из профессорско-преподавательского состава МНУ направили свои научные статьи. В ходе конференции были рассмотрены важнейшие вопросы взаимовыгодного сотрудничества тюркоязычных стран, внесены предложения по качественному улучшению экономического и культурного, сотрудничества в сфере образования и науки. В целом конференция прошла на высоком организационном уровне, была очень содержательной в тематическом плане.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

943 View