“Экономика жана ишкердик университетинин сахна чеберлери”

DSC_0079

2015-жылдын 2-декабры: Жалал-Абад шаарындагы Экономика жана ишкердик университетинде ырга, бийге, музыкалык аспаптарда ойноого, сахналык чыгармачылыкка шыктуу студенттер арасында атайын кароо-сынак өткөрүлдү. Кароо-сынак “Экономика жана ишкердик университетинин сахна чеберлери” деп аталып, “Бий чеберлери”,  “Ыр чеберлери”, “Фольклордук чыгармаларды аткаруу боюнча чеберлер”, “Музыкалык аспаптарда мыкты ойногон чеберлер”, “Сахналык чыгармаларды мыкты аткарган чеберлер” номинациялары боюнча өттү. Кароо-сынак жогорку деңгээлде өтүп, таланттуу студенттердин аткарган номерлери калыстар тобунун, көрүүчүлөрдүн, күйөрмандардын купулуна толду. Университет экономикалык багытта болсо да, ырга-бийге шыктуу жаштарга бай окуу жай экени даана көрүндү! Кароо-сынактын демилгечилери: Экономика жана ишкердик университетинин Жаштар иштери боюнча комитети, Маданий-эстетикалык борбору, Студенттик парламент.

DSC_0103

2 декабря 2015 года: В Университете экономики и предпринимательства г. Джалал-Абад был проведен смотр-конкурс «Мастера сцены Университета экономики и предпринимательства». Конкурс-смотр проводился по следующим номинациям: «Мастера танцев», «Мастера-певцы», «Мастера по исполнению фольклорных произведений», «Мастера игры на музыкальных инструментах», «Мастера по исполнению сценических произведений». Конкурс-смотр проводился по инициативе Комитета по делам молодежи, Культурно-эстетического центра, Студенческого парламента УЭП. Жюри, зрители и болельщики были очень польщены уровнем таланта студентов УЭП. Хотя университет учебное заведение экономического профиля, тем не менее, вуз достаточно богат студентами, которые прекрасно поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, исполняют сценические произведения!

DSC_0051

2350 View

Leave a Comment