Жалал-Абад шаарынын мектептеринин алдыңкы окуучулары, лидерлери мектептеги агай-эжекейлери менен биргеликте Экономика жана ишкердик университетинде конокто.

726 View