1-ИЮНЬ – БАЛДАРДЫ КОРГООНУН ЭЛ АРАЛЫК КҮНҮ!

К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) педагогика жана окутуу усулу кафедрасынын окутуучулары жана “Башталгыч класстарда билим берүү” адистиги боюнча Гуманитардык-экономикалык колледждин студенттери 1-июнь – Балдарды коргоонун эл аралык күнүндө Жалал-Абаддагы балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесине барышып, кайрымдуулук акциясына катышып келишти. ЭАУ окутуучулары жана студенттери кайрымдуулук акциясы алкагында аталган мекеменин балдары үчүн кийим-кече жана таттуу азыктарды беришип, маданий программасында бир катар номерлерди аткарышкан. Мекеменин жетекчилиги ЭАУ окутуучуларына жана студенттери терең ыраазычылыгын билдирди. Белгилей кетчү нерсе, ЭАУнун окутуучулары жана студенттери аталган мекеменин ушундай кайрымдуулук акцияларына жыл сайын активдүү катышышат.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

Преподаватели кафедры педагогики и методики преподавания Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ), а также студенты Гуманитарно-экономического колледжа МНУ по специальности «Преподавание в начальных классах» в Международный День защиты детей – 1 июня в рамках акции благотворительности и милосердия посетили Жалал-Абадский детский психоневрологический социальный стационар. Преподаватели и студенты МНУ принесли детям-пациентам стационара подарки в виде кондитерских изделий, а также одежду. Кроме этого, исполнили несколько концертных номеров в рамках культурной программы. Дирекция стационара выразила глубокую признательность преподавателям и студентам МНУ за участие в акции благотворительности и милосердия. Стоит отметить, что преподаватели и студенты МНУ ежегодно активно участвуют в названной акции этого стационара.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

988 View