К.Ш.ТОКТОМАМАТОВ АТЫНДАГЫ ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТТИН 1-ПРОРЕКТОРУ

экономика илимдеринин кандидаты, доцент

Кантороева Айжамал Кантороевна


Ээлеген кызматы: Жалал-Абад шаарындагы Канторо Шарипович Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин I Проректору

Улуту: кыргыз

Билими: жогорку, Кыргыз экономикалык университетинин Магистратурасын 2010-жылы аяктаган

Илимий даражасы, илимий наамы: экономика илимдеринин кандидаты


1.     

Аты-жөнү:

Кантороева Айжамал Кантороевна

2.     

Туулган жылы: 

22.08.1989

3.     

Илимий наам-даражасы:

Экономика илимдеринин кандидаты, доцент ЖАК

4.     

Улуту:  

Кыргыз

5.     

Жашаган дареги:

Ж-Абад шаары, Э.Мурзабеков көчөсү, тупик 4

6.     

Тел. номери,уюлдук тел., е-mail дареги:

+(996)223881010, a.kantoroeva@mail.ru

7.     

Аяктаган окуу-жайы: 

КЭУ 2008-ж. аяктаган, адистиги “Каржы жана насыя” квалиф.экономист

КЭУ 2010-ж. аяктаган, магистратура , багыты “Экономика”

9.

Иштеген мекемелери, ээлеп келген кызмат орундары,азыркы кызмат орундары:

Иштеген жылдары

Иштеген мекемеси

Ээлеген кызмат орду

2011-2015-жж.

КЭУ, Бишкек ш.

Окутуучу, ага окутуучу, доцент

2015-ж.

ЭИУ (азыркы учурда К.Ш.Токтомаматова ат. ЭАУ ), Жалал-Абад ш.

“Каржы жана статистика” кафедрасынын доценти

2015-ж.

ЭИУ (азыркы учурда К.Ш.Токтомаматова ат. ЭАУ ), Жалал-Абад ш.

Ректордун кеңешчиси

2016-ж.

ЭИУ (азыркы учурда К.Ш.Токтомаматова ат. ЭАУ ), Жалал-Абад ш.

I-проректор

10.

Басмадан жарык коргон эмгектери жөнүндө маалыматтар: (саны, анын ичинен)

30-дан ашык эмгектери басмадан жарык көргөн, анын ичинде 8 окуу-усулдук чыгармалары, 21 илимий эмгектери

11.

Диссертациянын шифры жана темасы

Кандидаттык

Доктордук

08.00.10.

08.00.05, 08.00.10

Модернизация налоговой системы Кыргызской Республики в условиях интеграционных процессов

Финансовые инновации: реалии и перспективы применения в экономике Кыргызской Республике.

13.

Татыктуу болгон илимий наамдары, даражалары, алган сыйлыктары:

Жылдары

Берген мекеменин аты

Алган наамы, даражалары

2015-ж.

Жогорку аттестациялык комиссия

Экономика илимдеринин кандидаты

2015-ж.

Экономика жана ишкердик университети

Доцент

2018-ж.

К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университети

Профессор

2016-ж.

Экономика жана ишкердик университети

Ардак грамота

2017-ж.

Жалал-Абад ш. мэриясы

Ардак грамота

2017-ж.

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана министрлиги

Ардак грамота

14.

Билимин өркүндөткөнү жана сертификаттары:

Жылдары

Берген мекеменин аты

Курстун (семинардын, тренингтин) аталышы

2015-ж.

“Аудит плюс” аудитордук компаниясы

“Финансылык эсеби-1”

2016-ж.

Чакырылган тренер,п.и.д., профессор Сияев Т.М.

“Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү”

2016-ж.

Учебный центр Министерства финансов КР

“Совершенствование системы казначейства Министерства финансов КР”

2016-ж.

КЭУ им. М.Рыскулбекова

“Финансово-экономические основы местного самоуправления”

2017-ж.

Национальный Эразмус+

“Новые административные и управленческие подходы в ВУЗах”

2019-ж.

Ош билим берүү институту

“Окутууга компетенттүү мамиле программасы боюнча”

2019-ж.

Cert Academy

Manager/Internal auditor of Quality Management System based on ISO 9001:2015

15.

Мүнөзү: оор-басырыктуу

16.

Үй-бүлөсү: үй-бүлөөлү, бир баланын энеси