Защита Диссертаций в апреле месяце 2017 года

1 апреля 2017 года в 11-00 часов на заседании  Диссертационного совета К.08.15.510 при Ошском государственном университете и Университете экономики и предпринимательства, по адресу: г. Жалал-Абад, мкр. <Спутник>, ул. Женижок, 30 состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наука Астановой Саламат Ураимовны на тему “Ош облусунда аялдар ишкердигине колдоо көрсөтүү  системасын өнүктүрүү ” по специальность 08.00.05- Экономика и управление народным хозяйством .

Научный руководитель: доктор экономических наук , доцент Кулуева Чинара Раимкуловна

Официальные оппоненты:

Доктор экономических  наук, профессор : Зулпукаров Аманкул Зулпукарович

Кандидат экономических наук, доцент : Гыязов Айдарбек Токторович

Ведущая организация:  кафедра  “Экономика”, Кыргызского национального  университета им.Ж.Баласагына (г. Бишкек: ул.Жибек Жолу-394).

 С диссертацией  можно ознакомиться в научной библиотеке  Ошского  государственного  университета (г. Ош, ул. Ленина 331) и Университета экономики и предпринимательства (г. Жалал-Абад, ул. Женижок 30).

1 апреля 2017 года в 13-00 часов на заседанин  Диссертационного совета К.08.15.510 при Ошском государственном университете и Университете экономики и предпринимательства , по адресу г. Жалал-Абад, мкр.<Спутник>, ул. Женижок 30 состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наука Эрматовой Асылбү Исиевны на тему: <Концепция перспективного развития региональной системы предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности Кыргызстана> по специальность 08.00.05- Экономика и управление народным хозяйством.

Научный руководитель: доктор экономических наука, профессор Безрукова Татьяна Львовна

Официальные оппоненты:

Доктор экономических наука, профессор : Омурзаков Сатыбалды Ашимович

Кандидат экономических и наук, доцент: Самиева Каникей Токтогуловна

Кафедра <Экономика и управление на предприятии> Кыргызского – Российского

Славянского университета имени Б. Ельцина, по адресу: 720021, Кыргызская Республика , г. Бишкек, Чуйский проспект, 6.

С диссертацией  можно ознакомиться в научной библиотеке  Ошского  государственного  университета (г. Ош, ул. Ленина 331) и Университета экономики и предпринимательства (г. Жалал-Абад, ул. Женижок 30).

Read More


2017-жылдын 1-апрелинде  Жалал-Абад шаарындагы Экономика жана ишкердик университетин түзүлгөндүгүнө 24 жыл болот! Аталган майрамдык датага Экономика жана ишкердик университетинде 2017-жылдын 31-мартында майрамдык салтанат өткөрүлүп, жамаатка жана студенттерге майрамдык концерт сунушталат.

Read More


2017-жылдын 9-мартында Жалал-Абад шаарындагы Экономика жана ишкердик университетинин спорттук комплексинде 8-март – Аялдардын эл аралык күнүнө арналган иш-чаралар алкагында Жалал-Абад шаардык мэриясынын Жаштар иштери боюнча комитети уюштурган кыздар арасында мини-футбол боюнча мелдеш уюштурулду. Мелдеште I орунду Экономика жана ишкердик университетинин студент кыздарынын курама командасы ээледи! ЭИУнун ректору, э.и.д., проф. Абдилбает Асанович Мамасыдыков кыздардын курама командасын жеңиши менен чын жүрөктөн куттуктады!

Read More


2017-жылдын 4-мартында Экономика жана ишкердик университетинде «CreaLab» аттуу Илимий изилдөөлөр, иштеп чыгуулар жана инновациялар борборунун салтанаттуу ачылышы болду. Ал ачылышка Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Жалал-Абад областы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Кыянбек Урмаматович Сатыбалдиев жана бир катар областык, шаардык жетекчилер катышты. Жакынкы келечекте аталган борбор аркылуу экономикабызды өнүктүрүү боюнча илимий иштер илгерилетилип, экономика тармактарына, илим-билим жаатына жаңы инвестициялар тартылмакчы.

Read More


Жалал-Абад шаарынын мектептеринин алдыңкы окуучулары, лидерлери мектептеги агай-эжекейлери менен биргеликте Экономика жана ишкердик университетинде конокто.

Read More


2017-жылдын 27-февралында Жалал-Абад шаарындагы Экономика жана ишкердик университетин чоң жыйындар залында сөз чеберчилиги боюнча белгилүү адис жана устат, журналист жана психолог Сахиба Кадырованын «Чечендик чеберчилик жана угармандарга жагымдуулук касиети” темасында окуулар өткөрүлдү. Окуунун темасында төмөнкү маселелер камтылды: чечендик жөндөмдөрдү, жетекчилик сөз чеберчилигин арттыруу, угармандарга жагымдуулукту сиңдирүү ж.у.с. Аталган окууга профессор-окутуучулар курамы жана студенттер катышты. Окуулар абдан кызыктуу жана сапаты жогорку деңгээлде өттү. Угармандар өздөрү, кесиптик ишмердиги үчүн көп пайдалуу маалыматтарга ээ болушту.

Read More