СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ МНУ ПРИСТУПИЛИ К ВЕСЕННИМ СУББОТНИКАМ!

Студенты и преподаватели Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) согласно приказа Министерства образования и науки Кыргызской Республики №226/1 от 3 марта сего года, а также по общественной инициативе активно приступили к весенним субботникам, которые продлятся с марта по конец мая сего года. В соответствии с плановыми мероприятиями в рамках названных субботников будут приведены в порядок и благоустроены внутренняя и внешняя территории университета: уберут скопившийся за зиму мусор, подметут тротуары и аллеи, вычистят канавы, побелят бордюры, приведут в порядок деревья и зеленые изгороди, посадят новые саженцы, приведут в порядок газоны. Профсоюзный комитет и хозяйственный отдел университета координируют проведение субботников, определяют направления и объем работ, активизируют участие студентов и сотрудников вуза в общественных работах в рамках субботников. Обязанность каждого члена общества – содержать в чистоте и порядке место проживания, работы и учебы, а также благоустройство окружающей среды!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


ЭАУнун СТУДЕНТТЕРИ ЖАНА АГАЙ-ЭЖЕКЕЛЕРИ ЖАЗГЫ ИШЕМБИЛИКТЕРДИ БАШТАШТЫ!

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин үстүбүздөгү жылдын 3-мартындагы №226/1 буйругуна жана коомдук демилгелерге ылайык К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) студенттери, агай-эжекелери үстүбүздөгү жылдын март айынан май айынын соңуна чейинки ишембиликтерге активдүү чыга башташты. Бул багыттагы иш-чаралардын мерчеми боюнча университеттин ички жана жанаша аймагы тазаланып, көрктөндүрүлмөкчү: кышы бою булуң-бурчтарда топтолгон таштандылар, акыр-чикирлер чыгарылат, арыктар тазаланат, көчөлөр, сейил жолдор шыпырылат, жээк таштар жана дарактар акталат, дарактар жана бадалдар иреттелет, жаңы көчөттөр отургузулат, гүлзарлар тартипке келтирилет. Окуу жайдын Кесиптик кошуун комитети жана чарба бөлүмү ишембиликтерде аткарылуучу иштерди тийиштүү нукка салып, кызматкерлер менен студенттерди тазалоо жана көрктөндүрүү иштерине активдүү катыштырууда. Жашаган, иштеген, окуган жерин, айлана-чөйрөнү тазалыкта кармоо, көрктөндүрүү – коомдун ар бир мүчөсүнүн милдети!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Read More


В МНУ В ЧЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ – 8 МАРТА ПРОВЕЛИ КОНКУРС “А НУ-КА, ДЕВУШКИ!”

5 марта сего года ода в большом актовом зале Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) в честь 8 марта – Международного женского дня состоялся праздничный конкурс “А ну-ка, девушки!”. В конкурсе приняли участие 5 женских студенческих команд от пяти подразделений университета: Института непрерывного открытого образования, Международного Кыргызско-Турецкого института, Гуманитарно-экономического колледжа, Международного Кыргызско-Турецкого колледжа и Международного медицинского колледжа. Конкурс был творческого, юмористического и соревновательного характера. Зал был полон зрителей-болельщиков, конкурс был очень интересным, веселым и азартным. Всем всё понравилось. Обладатели призовых мест были награждены дипломами, денежными премиями. Также были особо отмечены лучшие участницы. В целом все прошло в лучших традициях МНУ. Первое место заняла команда Международного Кыргызско-Турецкого института “Марджан” (“Жемчуг”).

Ну а 6 марта в том же зале было проведено торжественное собрание с участием профессорско-преподавательского состава и сотрудников МНУ. Ректор МНУ, д.э.н., профессор С.А. Омурзаков поздравил с праздником прекрасную половину коллектива и лучшим из них вручил почетные грамоты университета, республиканских, областных, городских учреждений и организаций. После чего состоялся праздничный концерт.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


ЭАУда 8-март – Аялдардын Эл аралык күнүнө карата “Кана, эмесе, кыздар!” тамаша сынагын өткөрүштү

Үстүбүздөгү жылдын 5-мартында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) чоң жыйындар залында 8-март – Аялдардын эл аралык күнүнө арналган “Кана, эмесе, кыздар!” тамаша сынагы өткөрүлдү. Бул сынакка университеттин бөлүмдөрүнөн 5 кыздар командасы катышты: Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институтунун, Эл аралык Кыргыз-Түрк институтунун, Гуманитардык-экономикалык колледждин, Эл аралык Кыргыз-Түрк колледжинин жана Эл аралык медициналык колледждин. Сынак чыгармачылык, тамаша жана атаандаштык мүнөзүндө болду. Жыйындар залында күйөрман көрүүчүлөр батпай, сынак абдан шаңдуу жана кызуу демде өттү. Бардыгы баарына жагып, байгелүү орундарды ээлеген командаларга дипломдор жана акчалай сыйлыктар берилди. Эң мыкты оюнчулар да жеке тартипте сыйланышты. Жалпысынан бардыгы ЭАУнун мыкты салттарында өткөрүлдү. Биринчи орунду Эл аралык Кыргы-Түрк институтунун “Маржан” командасы ээледи.

Ал эми 6-мартта ошол эле жыйындар залында профессор-окутуучулар курамынын жана кызматкерлердин катышуусунда 8-март – Аялдардын эл аралык күнүнө арналган салтанаттуу чогулуш болуп, аталган чогулушта ректор, э.и.д., профессор С.А. Өмүрзаков жамааттын аялдар затына тиешелүү бөлүгүн куттуктап, мыкты кызматкер аялдарга окуу жайдын жана республикалык, областтык, шаардык уюм-мекемелердин ардак грамоталарын тапшырды. Салтанаттуу чогулуш майрамдык концерт менен улантылды.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Read More


Урматтуу эжекелер жана студент кыздар!

Бардыгыңыздарды 8-март – Аялдардын эл аралык күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм! Бардык эжекелерге жана студент кыздарга сулуулукту, аруулукту, назиктикти, ой-максаттарынын бийиктигин жана чексиз мээримдүүлүктү каалайм! Сиздер адам затынын эң ажарлуу, таза жана тунук жүзүсүңөр, ошондуктан жүзүңөрдөн эч качан жылмаюу кетпей, ар дайым бактылуу болуңуздар! Педагогикалык ишмердигиңиздерде, окуу ишмердигинде сиздерге көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз, урматтуу жана кадырлуу эжекелер, кымбаттуу студент кыздар!

К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин ректору, э.и.д., профессор Сатыбалды Ашимович Өмүрзаков

Read More