25 июня текущего года в МНУ им. К.Ш.Токтомаматова, в честь профессионального праздника юристов Кыргызстана, была проведена научно-практическая конференция на платформе ZOOM на тему: «Актуальные проблемы юриспруденции в период цифровизации». Конференцию торжественно открыл д.э.н., профессор, ректор МНУ им. К.Ш.Токтомаматова С.А.Омурзаков. В мероприятии приняли участие
Арабаев А.А. – д.ю.н., профессор кафедры «Гражданское право и адвокатура», юридического факультета ЖАГУ им. Б.Осмонова,
Мергенбаева А.Э. – исполнительный директор Юридического сообщества Кыргызстана, преподаватель Кыргызского государственного юридического Университета, директор ОФ «Право для всех»,
Джакшылыкова Г.Д. – к.ю.н., и.о.доцента Кыргызского государственного юридического Университета, координатор инновацинно-правового центра «Мастерская права»,
Оторова Б.К. — к.ю.н., доцент кафедры «Теории и истории государства и права» Юридического факультета Кыргызского национального Университета им. Ж.Баласагына,
Осмонбетова В.К. – доцент Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики,
Орозов Ж.Ж. – к.ю.н., и.о.доцента, декан «Судебно-прокурорского» факультета Ошского государственного Юридического института,
Кулдышева Г.К. – д.ю.н., декан Юридического факультета Ошского государственного университета и другие.
В ходе конференции были обсуждены актуальные вопросы в области юриспруденции в период цифровизации.
Данное мероприятие было организовано кафедрами «Гражданского права и процесса», «Уголовного права и процесса», «Теории и истории государства и права» Международного университета им. К.Ш.Токтомаматова.

Read More


К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) “Эл аралык мамилелер”, “Экономика”, “Менеджмент”, “Юриспруденция”, “Педагогика”, “Филологиялык билим берүү”, “Интернет технологиялар жана башкаруу”, “Дене тарбия” багыттары боюнча бүтүрүүчү курстарда окуган студенттердин мамлекеттик аттестациясы башталды. Булар менен бирге ЭАУнун Гуманитардык-экономикалык колледжинде, Эл аралык Кыргыз-Түрк колледжинде жана Эл аралык медициналык колледжинде бүтүрүү сынактары башталды. Бүтүрүү сынактары жана квалификациялык, дипломдук иштерди жактоо онлайн тартибинде AVN маалыматтык тутуму аркылуу жүргүзүлүүдө. Бүтүрүүчү курстардын студенттерине ийгиликтерди каалайбыз!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук  менен байланыштар кызматы


В МНУ идут выпускные экзамены в режиме онлайн!

В Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) началась государственная аттестация студентов выпускных курсов по направлениям «Международные отношения», «Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Педагогика», «Филологическое образование», «Интернет технологии и управление», «Физическая культура». Вместе с этим начались выпускные экзамены и в Гуманитарно-экономического колледже, Международном Кыргызско-Турецком колледже и в Международном медицинском колледже МНУ. Выпускные экзамены и защита квалификационных, дипломных работ осуществляется в режиме онлайн через информационную систему AVN. Желаем успехов студентам выпускных курсов!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

Read More


Ушул жылдын 19-июнунда К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университетинин Гуманитардык экономикалык колледжинин, эсеп-каржы сабактар кафедрасы тарабынан  «Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо» жылына жана Каржы кызматкерленинин күнүнө карата, «Кыргызстандын социалдык экономикалык абалына COVID-19 тийгизген таасири» темасынын алкагындагы мекемелер жана ишканалардын,  жогорку жана орто окуу жайлардын өкүлдөрү катышкан ZOOM платформасында аймактык семинар болуп өттү.

Семинарды өткөрүүнүн максаты, учурдагы COVID-19 региондордун  мекемелерине  жана ишканаларына,  жогорку жана орто окуу жайларга тийгизген таасирин иликтөө жана өз ара байланыштын  контекстинде санэпидемиялык  шарттар тууралуу түшүндүрүү болду.

Семинардын модератору жана семинардын ачылышын  К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетинин илим, эл аралык
байланыштар  жана иновациялык билим берүү технологиялар боюнча проректору п.и.к., профессор Омошев Төлөгөн Теӊирович жүргүздү.

Ал ««Кыргызстандын социалдык экономикалык абалына COVID-19 тийгизген таасири» » деген темада баяндама жасап, ошондой эле учурдагы абал тууралуу маалымат берди.

Семинардын жүрүшүндө пандемияга байланыштуу маселелер талкууланып, ар бир тармактын өкүлдөрү көйгөйлөрдү чечүүдө өз тажрыйбалары менен бөлүшүштү.

Иш-чаранын катышуучулары

1.КР УБнын Жалал-Абад областык банк башкармалыгынын башчысы  Акимбеков Хусейин Маматканов

2.Жалал-Абад шаарынын биринчи вице-мэри Майрамбек Адылбеков

3.Гуманитардык-экономикалык колледжинин директору э.и.к.,доцент   Раймкулов Калыбек Абдысейитович.Тема «Пандемия учурунда билим берүү системасынын абалы»

4.М. Рыскулбеков атындагы КЭУ.Туризм, мейманкана жана ишкердик кафедранын э.и.к.,доценти Кочкорбаева Мария Дурусбековна.Тема: «Устойчивое развитие туризма в современных условиях»

5.ИИМСИнун Эл аралык бөлүмүнүн башкы адиси  Калиев    Азамат Сейитович. Тема: Пандемия, как объект политического исследования.

6.Жалал-Абад шаардык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Ураимов Рома Каныбекович. Темасы: «COVID-19 учурундагы  санитардык-эпидемиялык ишкананын коомго берген жардамы».

7.Жалал-Абад областык ички иштер башкармалыгынын инспектору милициянын кенже лейтенанты, Турганбаев Шеркул. Тема: «Пандемия учурунда Жалал-Абад областык  ички иштер башкармалыгынын  аткарган  иштери».

8.«Бест групп трейд»  директордун орун басары Канболотов Бексултан Жанарбекович. Тема: Жеке ишкерлерге пандемиянын    тийгизген таасири.

Семинар суроо-жооп форматында уланып, соңуна чыкты.

Эсеп — каржы сабактар кафедрасынын  башчысы доцент Капарова Гүлзат Токтогуловна  өткөн онлайн-семинардын   соңунда катышуучуларды ыраазычылык билдирүүсү менен жыйынтыктады.

Read More


17 июня текущего года в МНУ им. К.Ш.Токтомаматова был проведен Круглый стол на платформе ZOOM на тему: «Развитие взаимоотношений молодежи путем создания инклюзивной образовательной среды в вузах Кыргызстана» в ходе которого был презентован проект Дорожной карты вузов.

Конференцию торжественно открыл к.п.н., профессор, проректор по науке, международным связям и инновационно -образовательным технологиям Т.Т.Омошев. В мероприятии приняли участие

А.Абдувалиев – директор департамента по ме

ждународным связям ОшГУ,

М.Калдаров – советн

ик по миростроительству/координатор программы ПРООН, А.Бакиров – к.ю.н., Президент Ассоциации юридических клиник Кыргызстана

К.Токтобаева – Полномочный представитель Омбудсмена КР по Джалал-Абадской области и другие.

В ходе круглого стола были обсуждены проблемные вопросы связанные с адаптацией иностранных студентов и визовым вопросам.

Данное мероприятие было организовано Ассоциацией юридических клиник Кыргызстана совместно с МНУ им. К.Ш.Токтомаматова в рамках проекта ПРООН «Продвижение согласия и сотрудничества

молодежи Кыргызстана и Узбекистана».

По окончании круглого стола 20 выпускникам — клиницистам Юридической клиники «Лоо Консалтинг» были вручены сертификаты.

Read More