Урматтуу мекендештер!

       Бардыгыңыздарды 23-февраль – Мекенди коргоочулар күнү менен К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетттин профессор-окутуучулар курамы жана студенттери атынан чын жүрөктөн куттуктайм! Мекенди коргоо – ыйык милдет! Өлкөбүздүн ар бир жараны эгемендүүлүгүбүздү көздүн карегиндей сакташы керек! Мекенибизди коргоо кызматында кызмат кылган Кыргыз Республикасынын Куралдуу күчтөрүнүн азамат аскерлерине, мекенин коргоого даяр турган азамат жигиттерибизге күч-кубат! Эгемендүү Кыргызстаныбыздын туусу бийик желбиресин!

К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетттин ректору, э.и.д., профессор, РМА академиги С.А. Өмүрзаков


Уважаемые соотечественники!

         От имени профессорско-преподавательского состава и студентов Международного университета им. К.Ш. Токтомаматова поздравляю всех соотечественников с Днем защитника отечества – 23-февраля! Защита Родины – святой долг каждого ее гражданина! Как зеницу ока надо беречь независимость нашей страны! Желаем здоровья, силы и несгибаемой воли тем, кто служит в рядах Вооруженных Сил Кыргызской Республики и тем, кто всегда готов к защите рубежей Отечества! Пусть всегда высоко реет знамя свободного Кыргызстана!

Ректор Международного университета им. К.Ш. Токтомаматова,

д.э.н., профессор, академик РАМ С.А. Омурзаков

597 View