23-СЕНТЯБРЬ – КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ КҮНҮНӨ КАРАТА ИШ-ЧАРАЛАР ЖӨНҮНДӨ

Үстүбүздөгү жылдын 22-сентябрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) Эл аралык Кыргыз-Түрк институтунун эл аралык мамилелер жана жалпы теориялык сабактар кафедрасы тарабынан 23-сентябрь – Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тил күнүнө карата “Кыргыз тилинин түрк тилдери арасынан алган орду” темасында тегерек стол өткөрүлдү. Аталган тегерек столдо “Кыргыз тили түрк тилдеринин курамында”, “Кыргыз тилинин тарыхый этаптары”, “Кыргыз фразеологизмдери”, “Кыргыз жана түрк тилдеринин морфологиясы”, “Кыргыз адабиятынын фольклордук башаттары”, “Кыргыз тилинин экономикалык илим чөйрөсүндө колдонулушу” темаларында билдирүүлөр, талкуулоолор болуп, кыргыз тилинин жалпы түрк тилдеринин курамындагы мааниси, ээлеген орду жана колдонуу келечеги багыттарында бир катар жыйынтыктар чыгарылды. Бул тегерек столдун материалдары “К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин жарчысы” илимий-популярдык журналында жакын арада жарык көрөт. Иш-чаранын катышуучуларынын тизмесинде илим, эл аралык байланыштар жана инновациялык билим берүү технологиялары боюнча проректор, п.и.к., профессор Т.Т. Омошев, окуудан сырткары иштер, мамлекеттик тил жана коомчулук менен байланыштар боюнча проректор, филол.и.к., профессор А.С. Жолдошбаев, Эл аралык Кыргыз-Түрк институтунун директору, э.и.к., доцент Чагры Эргезер жана ушул эле институттун профессор-окутуучулар курамы, студенттери. Жалпысынан аталган тегерек стол абдан мазмундуу болуп, бир катар иштиктүү сунуштар берилди. Ушундай эле тегерек стол ЭАУнун Эл аралык медициналык колледжинин жалпы медициналык сабактар бөлүмү тарабынан уюштурулуп, ал жерде кыргыз тилинин медицина тармагында пайдалануу маселелери каралды, кыргыз тилинде медицина боюнча окуу китептерин чыгаруу жөнүндө сунуштар айтылды.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

176 View