3-декабрь - Эл аралык майыптар күнүн белгилөө

Үстүбүздөгү жылдын 1-декабрында Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) ректору, э.и.д., профессор А.А. Мамасыдыков Жалал-Абад шаарындагы Көзү азиздердин жана керең-дудуктар коомунун жогоруда аталган Эл аралык майыптар күнүн утурлап белгилөө иш-чарасына катышып,  ЭАУ атынан жардам иретинде акчалай кошумчасын берип келди. Ушул эле күнү ЭАУнун I проректору, э.и.к., доцент А.К. Кантөрөева жана окуудан сырткары иштер, мамлекеттик тил жана коомчулук менен байланыштар боюнча проректор, филол.и.к., доцент А.С. Жолдошбаев университеттин студенттери менен бирге Барпы Алыкулов атындагы Жалал-Абад областтык кыргыз драма театрында өткөрүлгөн “Соолубасын үмүттөр-2017” аттуу таланттуу майыптар арасындагы кайрымдуулук концертине катышып, өздөрүнүн катышуусу менен аталган концерттин фондуна белгилүү салымын кошушту.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Отметили международный день инвалидов - 3 декабря

1 декабря сего года ректор Международного университета в городе Жалал-Абад (МНУ), д.э.н., профессор А.А. Мамасыдыков принял участие в мероприятии Жалал-Абадского Общества слепых и глухонемых, организованное в честь Международного Дня инвалидов - 3 декабря, и от имени МНУ внес денежную помощь. В этот же день I проректор, к.э.н., доцент А.К. Кантороева , проректор по внеучебной работе, государственному языку и связям с общественностью, к.филол.н., доцент А.С. Жолдошбаев вместе со студентами вуза приняли участие в благотворительном концерте «Да не угаснут надежды-2017», также посвященный Международному Дню инвалидов. Своим участием в этом мероприятии проректоры и студенты МНУ внесли посильную помощь в фонд благотворительного концерта.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

1119 View