7-апрель – Кыргызстандагы Элдик революция күнү!

2018-жылдын 7-апрелинде Жалал-Абад шаарынын «Эркиндик» аянтында 2010-жылдын 7-апрелиндеги Элдик революция күнү салтанаттуу белгиленди. Шаардын көптөгөн уюм-мекемелери менен биргеликте К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) профессор-окутуучулар курамы жана кызматкерлери да аталган майрамдык иш-чарага активдүү катышышты. Муну менен бирге, ЭАУнун жамааты “Эркиндик” аянтында революцияга арналган экспозициялык көргөзмөгө атайын көрнөктөрдү даярдаган: революциянын тарыхы боюнча маалыматтар, тарыхый сүрөттөр ж.у.с. материалдар. Экспозициялык материалдар салтанатка катышуучулар тарабынан жактырылып, алкыштарга арзыды.

Майрам жогорку деңгээлде уюшулуп, революциянын баатырларына татыктуу урмат көрсөтүлдү.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

7 апреля – День Народной революции в Кыргызстане!

7 апреля 2018 года в городе Жалал-Абад на площади «Эркиндик» торжественно отметили День Народной революции 7 апреля 2010 года. Вместе с многочисленными организациями и учреждениями города в праздничном торжестве активное участие приняли и профессорско-преподавательский состав, сотрудники Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ). Вместе с этим, коллектив МНУ подготовил специальную выставочную экспозицию, посвященную теме революции: материалы по истории революции, памятные фотографии и т.д. Экспозиционные материалы по достоинству были оценены участниками праздничного мероприятия.

Праздник был организован на высоком уровне, героям революции оказали честь и дань уважения.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

1521 View