Адамзаттын көркү болгон урматтуу айымдар!

     Адамзаттын көркү болгон аял затына тийиштүүлөрдүн бардыгын К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин ректораты жана жеке өзүмдүн атымдан 8-март — Аялдардын эл аралык күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм! Сиздерге аял затына гана ыйгарылуучу түбөлүктүү сулуулукту, мээримдүүлүктү жана чексиз бакыт каалайм!

     Биздин маданиятыбызда, коомубузда жана үй-бүлөлөрүбүздө аялдардын орду ар дайым өзгөчө жана баалуу болуп келген. Биздин дастандарыбызды, тарыхыбызды жана маданиятыбызды, спортубузду кыргыздын “Манас” дастанындагы Каныкей, Курманжан Датка, Уркуя Салиева, Керимбүбү Шопокова, Зууракан Кайназарова, Рафа Айдарбекова, Күлийпа Кондучалова, Бүбүсара Бейшеналиева, Таттыбүбү Турсунбаева, Сабира Күмүшалиева, Айтурган Темирова, Нуркамал Жетикашкаева, Нинакан Жүндүбаева, Жумакан Тынымсеитова, Алымкан Дегенбаева жана Айсулуу Тыныбекова сыяктуу улуу чыгаан инсандарыбыз аял заты тарабынан даңктап келишкен жана даңкташууда.

     Майрамыңыздар куттуу болсун! Сиздерге болгон жакшылыктарды жана ийгиликтерди каалайбыз!

ЭАУ ректору, э.и.д., профессор, РМА академиги С.А. Өмүрзаков


8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ!

Уважаемая прекрасная половина человечества, дорогие женщины!

     От всего сердца поздравляю всех Вас от имени ректората Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова и лично от себя с Международным женским днем — 8 марта! Желаю Вам вечной женской красоты, любви и счастья!

   Женщины в нашей культуре, в нашем обществе и в наших семьях всегда занимали особоепочетное место и выполняли значимую роль. Наши легенды и эпосы, нашу историю и культуру, спорт от прекрасной половины человечества украшали и украшают имена таких ярких личностей, как легендарная Каныкей из эпоса «Манас», как Курманджан Датка, Уркуя Салиева, Керимбюбю Шопокова, Зууракан Кайназарова, Рафа Айдарбекова, Кулийпа Кондучалова, Бюбюсара Бейшеналиева, Таттыбюбю Турсунбаева, Сабира Кумушалиева, Айтурган Темирова, Нуркамал Джетикашкаева, Нинакан Джундубаева, Джумакан Тынымсеитова, Алымкан Дегенбаева и Айсулуу Тыныбекова.

    Пусть все самое лучшее на свете принадлежит Вам! С праздником Вас, дорогие женщины!

Ректор МНУ, д.э.н., профессор, академик РАМ С.А. Омурзаков

157 View