Жалал-Абаддагы К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университет (мурунку Жалал-Абад Коммерциялык институту, Экономика ж/а ишкердик университети), о.э. анын Эл аралык Кыргыз-Түрк институту “Экономика”, «Эл аралык мамилелер», “Юриспруденция”, “Менеджмент”, “Туризм”, “Интернет технологиялар ж/а башкаруу”, “Педагогика”, “Дене тарбия”, “Филология” (түрк тили ж/а адабияты)” багыттары боюнча талапкерлерди июндан кабыл алышат. Ушул эле багыттардагы адистиктер ж/а медициналык адистиктер боюнча университеттин Эл аралык Кыргыз-Түрк, Медициналык, Гуманитардык-экономикалык колледждери да 9-11-класстын бүтүрүүчүлөрүн кабыл алышат. Университет алдындагы Эл аралык Кыргыз-Түрк лицейи (интернаты жок) 1-5-класстарга окуучуларды, “Бэмби” бала бакчасы кенже, орто, жогорку ж/а даярдоочу тайпаларга балдарды кабыл алышат. Биздин ураан: Сапаттуу билим – келечекке айкын жол!

Дарек: Жалал-Абад ш., “Спутник” кичи району, Жеңижок көч.-30;

тел.: 0778 802577, 0779 457187, 0770 072000 (университет, колледждер), 0771 772819 (лицей), 0704 898898 (бала бакча), (03722) 5 16 87 (кабылдама)

950 View