2017-жылдын 27-февралында Жалал-Абад шаарындагы Экономика жана ишкердик университетин чоң жыйындар залында сөз чеберчилиги боюнча белгилүү адис жана устат, журналист жана психолог Сахиба Кадырованын «Чечендик чеберчилик жана угармандарга жагымдуулук касиети” темасында окуулар өткөрүлдү. Окуунун темасында төмөнкү маселелер камтылды: чечендик жөндөмдөрдү, жетекчилик сөз чеберчилигин арттыруу, угармандарга жагымдуулукту сиңдирүү ж.у.с. Аталган окууга профессор-окутуучулар курамы жана студенттер катышты. Окуулар абдан кызыктуу жана сапаты жогорку деңгээлде өттү. Угармандар өздөрү, кесиптик ишмердиги үчүн көп пайдалуу маалыматтарга ээ болушту.

777 View