ЭАУ: ТАЛАПКЕР-2018

Үстүбүздөгү жылдын 14-июлунда К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетке (ЭАУ) 2018-2019-окуу жылына жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктары менен тапшырган талапкерлерди тандоонун жана кабыл алуунун I туру өткөрүлдү. Ушул эле күнү ЭАУнун Эл аралык Кыргыз-Түрк институтунун даярдоо курсуна жана ЭАУнун Гуманитардык-экономикалык колледжине, Эл аралык Кыргыз-Түрк колледжине, Эл аралык медициналык колледжине тапшырган талапкерлердин I агымы окууга кирүү сынактарын тапшырышты. Талапкерлердин жалпы саны 700 адамды түздү. II турдун жыйынтыктары 21-июлда чыгарылат. Ошол эле күнү ЭАУнун Эл аралык Кыргыз-Түрк институтунун даярдоо курсуна жана ЭАУнун Гуманитардык-экономикалык колледжине, Эл аралык Кыргыз-Түрк колледжине, Эл аралык медициналык колледжине тапшырган талапкерлердин II агымы окууга кирүү сынактарын тапшырышат.

ЭАУнун кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

МНУ: АБИТУРИЕНТ - 2018

14 июля сего года состоялся Iтур отбора и зачисления абитуриентов в Международный университет имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) по итогам общереспубликанского тестирования на 2018-2019 учебный год. В этот же день были проведены вступительные испытания для абитуриентов Iпотока, поступающих на подготовительный курс Международного Кыргызско-Турецкого института МНУ, а также в Гуманитарно-экономический колледж, Международный Кыргызско-Турецкий колледж и Международный медицинский колледж МНУ. Общее количество абитуриентов составило 700 человек. Итоги IIтура будут подведены 21 июля. В этот же день будут проведены вступительные испытанияIIпотока абитуриентов, поступающих на подготовительный курс Международного Кыргызско-Турецкого института МНУ, а также в Гуманитарно-экономический колледж, Международный Кыргызско-Турецкий колледж и Международный медицинский колледж МНУ.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

626 View