ЭАУ Жалал-Абад шаарынын Сүмөлөк фестивалына катышты!

     Үстүбүздөгү жылдын 19-мартында Жалал-Абад шаарынын “Курманбек” фольклордук талаасында Кыргызстан боюнча алгачкы ирет Сүмөлөк фестивалы өткөрүлдү. Аталган фестиваль Жалал-Абад шаарынын мэриясынын демилгеси жана уюштуруусу менен өткөрүлдү. Фестивалда 40 кыргыз үй тигилип, 40 казан сүмөлөк даярдалды. Фестивалга катышкан шаардык уюм-мекемелердин ичинде К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) жамааты жана студенттери да болду. ЭАУ жамааты кыргыз үй тигип, сүмөлөк даярдады. Муну менен бирге, спорттун улуттук түрлөрүн, т.а. таяк тартмай, тогуз коргоол, топ таш,  көрсөтүп, улуттук фольклордон бир катар концерттик номерлерди да фестивалдын катышуучуларына, конокторуна сунуштады. ЭАУнун дастарконунан шаардын аксакалдары, жетекчилиги да даам сызышты. Сүмөлөк фестивалы, жазгы жамгырга карабай, абдан жакшы өттү. Фестивалда европалык, түркиялык, индиялык меймандар да болушту. Кудай буйруса, мындай фестивалдарды өткөрүү республикабыз боюнча салттуу көрүнүштөрдөн болмокчу. Мындай фестивалдарды өткөрүп туруу менен  Кыргызстанга туристтердин агымын арттырабыз.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

МНУ принял участие в Фестивале сумолока города Жалал-Абад!

      19 марта сего года на фольклорном поле «Курманбек» города Жалал-Абад впервые по Кыргызстану состоялся фестиваль сумолока — национального традиционного угощения в честь праздника весеннего равноденствия Нооруз. Проведение фестиваля инициировала мэрия города. В рамках названного мероприятия учреждения города поставили 40 юрт, готовили 40 котлов сумолока. В фестивале принял участие, и коллектив МНУ: поставили красочную юрту, накрыли праздничный дастархан, представили участникам и гостям фестиваля концертные номера из национального фольклора, а также показали такие национальные виды спорта, как «тогуз коргоол» (интеллектуальная настольная игра, схожая с нардами), «таяк тартмай» (перетягивание палки) и «топ таш» (игра в камешки). Юрту МНУ посетили аксакалы и руководство города. Фестиваль, несмотря на весенний дождь, прошел на высоком организационном уровне. Среди гостей фестиваля были и европейские, турецкие, индийские туристы. Мы уверены, что отныне проведение таких фестивалей станет доброй традицией по всей республике. Такие фестивали помогут активному привлечению туристов в Кыргызстан.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

811 View