ЭАУ жамааты 2010-жылдын 7-апрелинде болгон КыргызстандаГЫ Элдик революцияны белгилөө иш-чараларына активдүү катышты!

Үстүбүздөгү жылдын 6-апрелинде Жалал-Абад шаарынын «Эркиндик» аянтында 2010-жылдын 7-апрелинде болгон Кыргызстандагы Элдик революция күнүн белгилөө иш-чараларынын алкагында салтанаттуу жыйын өткөрүлүп, революцияда курман болгондор эскерилди. Жалал-Абад шаарынын көптөгөн уюм-мекемелери менен биргеликте К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) жетекчилиги, профессор-окутуучулар курамы жана кызматкерлери да аталган майрамдык иш-чарага активдүү катышышты. Муну менен бирге, ЭАУнун жамааты “Эркиндик” аянтында революцияга арналган экспозициялык көргөзмөгө атайын көрнөктөрдү даярдаган: революциянын тарыхы боюнча маалыматтар, тарыхый сүрөттөр ж.у.с. материалдар.

Салтанаттуу жыйын жогорку деңгээлде уюшулуп, революцияда курман болгондорго татыктуу урмат көрсөтүлдү.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы


Коллектив МНУ принял активное участие в мероприятии в честь Дня Народной революции в Кыргызстане 7 апреля 2010 года!

         6 апреля сего года на площади «Эркиндик» города Жалал-Абад состоялось торжественное собрание в честь  Дня Народной революции в Кыргызстане 7 апреля 2010 года. Вместе с многочисленными организациями и учреждениями города в торжестве активное участие приняли и руководство, профессорско-преподавательский состав, сотрудники Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ). Вместе с этим, коллектив МНУ подготовил специальную выставочную экспозицию, посвященную теме революции: материалы по истории революции, памятные фотографии и т.д.

Торжественное собрание был организовано на достойном уровне, жертвам революции оказали честь и дань уважения.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

1186 View