ЭАУда 1998-жылдагы бүтүрүүчүлөрүнүн жолугушуусу

Үстүбүздөгү жылдын 29-июлунда К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте (ЭАУ) 1998-жылдагы бүтүрүүчүлөрүнүн жолугушуусу болуп өттү. 1998-жылы ЭАУ Жалал-Абад Коммерциялык институту (ЖАКИ) деп аталчу. Ал убакта ЖАКИ “Экономика”, “Менеджмент”, “Коммерция” багыттары боюнча бакалаврларды жана адистерди даярдайт эле. Жолугушууга “Финансы жана кредит”, “Бухгалтердик эсеп, талдоо жана көзөмөл”, “Ишкана экономикасы жана башкаруу”, “Менеджмент” жана “Коммерция” адистиктери боюнча бүтүрүүчүлөр келишти. Аталган адистиктер боюнча окутуу, даярдоо эсеп-финансы факультетинде, экономика жана бизнес факультетинде, Кыргыз-Түрк менеджмент факультетинде жүргүзүлчү. Окуу жайдын ректораты 1998-жылкы бүтүрүүчүлөрдү жылуу тосуп, жаңыланган университет боюнча экскурсия, профессор-окутуучулар курамы менен жолугушууну, ЭАУнун тарыхы боюнча документалдык фильмди көрсөтүүнү, эстеликке калтыра турган фото сессияны уюштуруп берди. Жолугушуу ушундай иш-чаралардын эң мыкты салттарында уюштурулду десек, жаңылышпайбыз.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Встреча выпускников МНУ 1998 года

29 июня сего года в Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) состоялась встреча выпускников 1998 года. В 1998 году МНУ именовался Жалал-Абадским Коммерческим институтом (ЖАКИ). В тот период ЖАКИ готовил бакалавров и специалистов по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Коммерция». На встречу пришли выпускники по таким специальностям, как «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и управление на предприятии», «Менеджмент» и «Коммерция». Их обучали и готовили на таких факультетах, как учетно-финансовый, факультет экономики и бизнеса, Кыргызско-Турецкий факультет менеджмента. Для выпускников 1998 года был организован теплый прием, экскурсия по обновившемуся университету, встреча с профессорско-преподавательским составом, показ документального фильма по истории вуза, фото сессия на память. Встреча прошла в лучших традициях таких мероприятий.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

871 View