ЭАУда Адам укуктарынын жалпы декларациясынын БУУ тарабынан кабыл алынуусунун 70 жылдыгына арналган иш-чара өткөрүлдү

Адам укуктарынын күнү 10-декабрда белгиленет. Дал ушу күнү, т.а. 1948-жылы, Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы Адам укуктарынын жалпы декларациясын кабыл алган. 2017-жылы, Адам укуктарынын күнү Адам укуктарынын жалпы декларациясынын 70 жылдыгын дүйнө жүзү боюнча белгилөө иш-чаралары башталган. Адам укуктарынын жалпы декларациясы жалпы адамзат үчүн абдан маанилүү ири документ экендиги бардыгыбызга маалым. Бул документке ылайык адамдардын өңү-түсү, жынысы, тили, диний, саясий жана башка көз караштары ажыратылбай, бул жашоодо бардыгынын укуктары тең экендиги жарыяланган.

Үстүбүздөгү жылдын 6-декабрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) чоң жыйындар залында Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү К.Б. Токтобаева жана юридикалык илимдердин кандидаты, доцент Б.Ө. Мажитовдун жетектөөсүндөгү ЭАУнун юриспруденция кафедрасы Адам укуктарынын жалпы декларациясынын кабыл алынуусунун 70 жылдыгына арналган “Адам укуктары жана эркиндиктери” темасында атайын иш-чараны уюшкан биргеликте өткөрүштү. Иш-чарага ЭАУнун студенттери массалык түрдө катышышты. Муну менен бирге, иш-чарага Жалал-Абад областынын жана Жалал-Абад шаарынын укук коргоо органдарынын өкүлдөрү да чакырылган.

Программага ылайык Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү К.Б. Токтобаева жана анын аппаратынын кызматкерлери, о.э. ЭАУнун юриспруденция кафедрасынын окутуучулары төмөнкү темаларда билдирүүлөрдү жасашты, алар “Адам укуктарынын жалпы декларациясы”, “Укуктук маданият менин жашоомдо”, “БУУнун Балдар укуктары жөнүндө конвенциясы” ж.б. Муну менен бирге, уюштуруучулар иш-чаранын мазмунунун жеткиликтүүлүгүн камсыздоо аракеттеринде тема боюнча видео роликтерди, слайддарды көрсөтүштү. Мындан сырткары, адам укуктары жана эркиндиктери боюнча бир катар сахналаштыруулар, викториналар болуп, дил баяндардын жана дубал гезиттеринин сынактарынын жыйынтыктары чыгарылды. Соңунда иш-чаранын тематикасы боюнча баарлашуулар кофе-брейкте улантылган.

Уюштурулган иш-чара жалпысынан өз максатына жетип, уюштуруучулардын жана катышуучулардын купулуна толду десек туура болот.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

В МНУ провели мероприятие в честь 70-летия принятия ООН Всеобщей декларации прав человека

День прав человека отмечается 10 декабря — именно в этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека. В 2017 году в День прав человека стартовала рассчитанная на один год кампания, приуроченная к 70-й годовщине принятия Всеобщей декларации прав человека — эпохального документа, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

6 декабря сего года в большом актовом зале Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) Полномочный представитель Омбудсмена Кыргызской Республики в Жалал-Абадской области К.Б. Токтобаева и кафедра юриспруденции МНУ под руководством кандидата юридических наук, доцента Б.О. Мажитова совместно провели мероприятие на тему «Права и свободы человека», посвященное 70-летию Всеобщей декларации прав человека с массовым привлечением студентов МНУ. На названное мероприятие также были приглашены представители правоохранительных органов Жалал-Абадской области и города Жалал-Абад.

Согласно программе Полномочный представитель Омбудсмена Кыргызской Республики по Жалал-Абадской области К.Б. Токтобаева и сотрудники ее аппарата, а также преподаватели кафедры юриспруденции МНУ озвучили ряд докладов по таким темам, как «Всеобщая декларация прав человека», «Правовая культура в моей жизни», «Конвенция ООН о правах ребёнка» и др. Для наглядности тематики организаторы мероприятия показали студентам МНУ видео ролики, слайды. Вместе с этим, были представлены инсценировки, проведена викторина, подведен итог конкурсов эссе и стенгазет на тему прав и свобод человека. Общение специалистов и студентов на тему мероприятия продолжилось на кофе-брейке.

Организаторы и участники были довольны итогами этого мероприятия.

Служба по профориентационной работе и связями с общественностью МНУ

1071 View